august 1, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges formuefond gir neppe den samme høye avkastningen: CEO

Oslo: Norges 1,3 billioner dollar Sovereign Wealth Fund gir neppe den samme høye avkastningen de neste tiårene som de siste 25 årene, sier administrerende direktør Nikolai Tanzen.

Den norske regjeringen markerte mandag 25-årsjubileet for den første kontantinjeksjonen som ble gitt til sentralbanken for å bidra til å etablere det som har blitt verdens største fond.

Fondet ble etablert for å samle statens inntekter fra Norges olje- og gassproduksjon og for å forhindre at økonomien overopphetes, og ble forvandlet til Sovereign Wealth Fund i 1998.

Siden den gang har den hatt en nettoavkastning på 4,42%, som er mer enn 4% av det langsiktige målet, hovedsakelig på grunn av sterk avkastning det siste tiåret.

Men Tanzan sa til Reuters at det var lite sannsynlig å fortsette.

“Nå har vi lavere renter og rekordhøye aksjemarkeder. Med rekordlave renter vil det neppe forverres ytterligere,” sa Tanzen og la til at forholdet mellom risiko og avkastning nå er forskjellig for obligasjoner og aksjer.

“Så vi har ingen sjanse for gjentakelse de siste 25 årene,” sa han.

Da det først ble et suverent formuefond, investerte det bare i statsobligasjoner, etterfulgt av bedriftsobligasjoner, aksjer og eiendom. I fjor fikk fondet ta en direkte andel i fornybare prosjekter.

READ  Norges GPFG-støtte kreves av britiske selskaper for å rapportere værtap Nyheter