juni 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges Hogg kutter inntektene i 1. kvartal

Norges Hogg kutter inntektene i 1. kvartal

Norges Hog LNG rapporterte 27. mai at kvartalsinntektene var 5% lavere enn året før.

Total tidscharteropptjening for de tre månedene som ble avsluttet 21. mars er første kvartal 2020. Fra 36,7 millioner. Falt til 34,8 millioner. Total EBITDA for 1. kvartal var $ 34,1 millioner, ned fra $ 36,1 millioner i fjor.

Selskapet kom fra spørsmål om kontantstrøm fra sine langsiktige charterkontrakter. Andre steder sa selskapet at det burde være forsiktig med kroniske belastninger av epidemien.

Selv om virksomheten ikke har blitt berørt så langt, sa selskapet at varigheten av den globale pandemien har gitt selskapet en viss usikkerhet om driften og økonomiske forhold.

Operatøraksjonærer i den norske flytende lagrings- og reguleringsenheten (FSRU) støttet forslaget om å ta selskapet tilbake i private hender.

Flyttet ble anbefalt av Hogg LNG-styret i begynnelsen av mars, der den norske rederen Leaf Hogg & Co og Morgan Stanley vil kjøpe en eierandel på 50,4% i rederiet. Leaf Hog & Co kontrollerer allerede de resterende 49,6% eierandelen.

Oppkjøpet er allerede godkjent av obligasjonseieren og er på vei til å bli gjennomført innen midten av året

Til tross for innvirkningen av koronavirusepidemien på gassmarkedene, rapporterte Hogg LNG 113 millioner dollar i driftsinntektsvekst i fjor, selv om nettoresultatet bare var 146 000 dollar på grunn av økte økonomiske kostnader.

READ  Norsk milliardær REC styreleder