august 1, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges høyesterett behandler rettighetsutfordring mot oljeboring i Arktis

Over norsk sokkel er det rundt 89 petroleumsfelt, sa regjeringen. Bare to av dem er i Barentshavet, et lukrativt område som har blitt stadig mer åpent for utforskning av regjeringen de siste årene. Det anslås å inneholde halvparten av uoppdagede ressurser på sokkelen, Men det WWF – Verdens naturfond “Et av de siste store, rene og relativt uforstyrrede marine økosystemene i Europa.”

Mens søksmålet var spesielt bekymret for lisenser som ble godkjent for leting i 2016, fortsatte regjeringen å be om slike lisenser – og sa at Barents ville åpne det meste av havet i juni for leting etter olje og gass.

“Arktis er i stor grad i krise på grunn av utslipp,” sa Gail Whiteman, grunnlegger av Arctic Base Camp i Davos. “Enhver ny boring går tilbake til en vitenskapelig tilnærming til klimaendringene og står i sterk kontrast til Norges image som en ledende grønn økonomi.”

Bruk av menneskerettigheter i klimaendringssaken er et “fersk fenomen” som har presset grupper som føler at de ikke har noe annet valg enn å ta tvangsaksjoner, sa Ole W, professor i miljø- og energirett ved Newcastle Law School. Sa Pederson. I England. “Dette er den siste tilflukt.”

Esmeralda Colombo, medarbeider ved Center for Climate and Energy Transformation ved Universitetet i Bergen, sa at implikasjonen av saken var hvor diskret domstolene ville tillate regjeringen. Generelt sett er Høyesterett tilbøyelig til miljøvern, sa hun og la til at saksøkerne hadde liten suksess i den siste dommen da dommerne påla regjeringen å betale saksomkostningene.

Det reiser også spørsmålet om Norge er ansvarlig for utslipp fra sin eksport – mye høyere enn innenlandske utslipp.

READ  NFF kjemper mot klokka - søker å beholde kriselandslag - NRK Sport - Sportsnyheter, resultater og kringkastingsplan

FNs spesielle rapportør for menneskerettigheter og miljø, sammen med andre miljøgrupper, har avgitt uttalelser til støtte for saken. Gruppene er crowdfunding for å dekke saksomkostningene, og samlet inn 0 270 000 fra givere, inkludert den svenske aktivisten Greta Thunberg, som donerte omtrent 29 29 000 fra premiepengene, studenten som var involvert i søksmålet, Gout Eterzord.