juni 25, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges KLP returnerer 4,4% de første 6 månedene

Kommunale Landspense Jones Cassey, Oslo, registrerte 4,4% investeringsavkastning i seks måneder som ble avsluttet 30. juni, drevet av avkastning på aksjemarkedet.

For seks -månedersperioden som slutter 30. juni 2020 var investeringsavkastningen -0,5%, ifølge den kvartalsvise oppdateringen tirsdag. KLPs investeringsavkastning var 2,9% i andre kvartal i år, mot 1,5% i første kvartal i år.

Eiendeler vokste med 7% i andre kvartal til 870,5 milliarder norske kroner (101,7 milliarder dollar) og 10,8% mot tall per 30. juni 2020.

Langsiktige og hold-til-forfall-obligasjoner med 28,3% eiendeler oppnådde 1,8% i første halvår, noe som tilsvarer 1,8% avkastning for tildelingen på 30,6% i 2020.

Aksjer, med en tildeling på 28,1%, returnerte 12,8% for første halvår, samt 21,4% mot eksponering for perioden 2020, opp -7%. 16,5% tildeling for kortsiktige obligasjoner tapte 1%, en gevinst på 4% for lignende eksponering i fjor.

De resterende eiendelene vil bli investert i gjeldsstrategier, eiendom og andre eiendeler.

«Vi er fornøyd med de meget gode resultatene, konsistente driftene og gode avkastningene på kundemidlene. Sunn avkastning i aksjemarkedet har bidratt sterkt til KLP -resultatene i første halvår,» sa konsernsjef Schwarz Thorne. Nyhetsutgivelse sammen med oppdatering.

READ  Sverige - Norge Jeg advarer Nederland: "Hvis du sammenligner deg med Ibrahimovic, vil du alltid tape"