september 25, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges konkurranseregulator argumenterer for lange løp for å øke PSO -interessen | Nyheter

Norges konkurransetilsyn har utarbeidet en sak for lengre rullebaner på noen av landets mindre flyplasser med sikte på å øke interessen for rutetilbud i offentlig tjeneste i fremtiden.

Den forklarte argumentet i et bredt innlegg til samferdselsdepartementet om sin nasjonale luftfartsstrategi, der den advarte mot ytterligere statlig støtte til transportører som ble opprettet i fremtiden, slik at nye operatører kunne etablere seg.

Avinor

Konkurransetilsynet argumenterer for at hvis det fallende passasjernivået fortsetter utover epidemien, vil flere norske flyselskaper ha større sannsynlighet for å bli monopoler.

Men flyruter med en enkelt operatør som ikke er kommersielt levedyktig, kan betegnes som PSO -ruter og subsidieres av staten. Det bemerkes at med unntak av Oslo-Roers opereres alle slike ruter for tiden av en operatør-Widero.

“Konkurransetilsynet håper å gjennomgå flyplassstrukturen og ta skritt for å involvere flere selskaper i anbudskonkurranser for disse rutene,” argumenterer den spesielt og utvider rullebanene for å distribuere flere typer fly. Dette vil tillate flere selskaper å delta i slike anbud.

Norge ga statsstøtte Norske operatører under epidemien, Men Elizabeth Steckmest, seniorrådgiver for Konkurransetilsynet, sa at slik støtte ikke skulle gå på bekostning av nye oppstartsoperatører.

“Derfor mener Konkurransetilsynet at det er avgjørende for nye selskaper å etablere seg i luftfartsmarkedet for å konkurrere på lik linje med etablerte selskaper. Dette betyr at myndighetene må være forsiktige med å yte økonomisk bistand til etablerte aktører også i fremtiden kriser, sa hun.

READ  Europas første store grønne ammoniakk-prosjekt er planlagt for Norge