juli 28, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges Konkurransetilsyn stenger kjøpsprisundersøkelser

Konkurransetilsynet Kunngjort Norgesgroup har avsluttet sin undersøkelse av kjøpspriser mot Orcla og Mondelez.

Undersøkelsen, som startet i november 2019, fant betydelige forskjeller i innkjøpsprisene på dagligvarekjeder, med at Norgesgroopen fikk bedre forhold enn leverandørene Coop og Rema1000 fra leverandørene.

Den fant også at Norgesgroopen mottok bedre innkjøpspriser fra Orkla og Mondalez sammenlignet med andre butikkjeder.

Konkurransedirektør i Konkurransetilsynet Lars Sargard sa: “Etter en grundig undersøkelse har vi ikke funnet noen bevis for å fortsette etterforskningen. Er misbruk av posisjon resultatet.”

Kjøp priser

Organet undersøkte om forskjeller i innkjøpspriser brøt med konkurranseloven.

”Prisforskjeller oppstår som et resultat av forhandlinger, og tøffe forhandlinger mellom leverandører og dagligvarekjeder gir kjedene lavere innkjøpspriser og dermed et grunnlag for forbrukerne å senke prisene.

“Selv om forskjellene mellom dagligvarekjedene har endret seg betydelig, vil det være til fordel for forbrukerne. Derfor er det ikke noe generelt forbud mot forskjeller i innkjøpspriser.”

I en kommentar til avgjørelsen sa Norgesgroupen-sjef Runar Holevic: “Avgjørelsen fra Konkurransetilsynet er som forventet, og er i samsvar med det vi har uttalt siden saken startet.”

Forhandlinger med leverandører

Organet sa at det ville forhandle med leverandører om hver dagligvarekjedepris og andre forhold.

Dagligvarekjeder varierer med hensyn til utvalg, volum, markedsføring og levering til leverandører, og disse faktorene bidrar til forskjeller i kjøpsforholdene til kjeder.

Det faktum at det ikke ble funnet brudd på konkurranseloven i dette tilfellet, betyr ikke at forskjeller i innkjøpspriser ikke førte til konkurranseproblemer, bemerket Konkurransetilsynet.

Observere forskjeller i innkjøpspriser og undersøke hvorfor prisforskjeller oppstår som et resultat av å bruke ulik forhold til lignende transaksjoner.

© 2021 European Supermarket Magazine. Dayeta Das artikkel. Hvis du vil ha mer Detaljhandel Nyheter, klikk her. Klikk Få et medlemskap Å melde seg på ESM: European Supermarket Magazine.

READ  Norge har bedt innbyggerne om å forlate Myanmar