oktober 23, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges nye regjering har flere klimaambisjoner, men vil spare olje

Den nye norske senter-venstre-regjeringen, som kommer fra valgene i september, ønsker å heve det nasjonale målet om å håndtere klimagassutslipp samtidig som landets vitale hydrokarbonsektor beskyttes.

Det skandinaviske imperiet er den største eksportøren av hydrokarboner i Vest -Europa.

Det nåværende klimamålet til norske myndigheter er å redusere klimagassutslipp med mellom 50 og 55% sammenlignet med 1990 -utslipp.

På den politiske arenaen som ble presentert denne onsdagen, vil den nye regjeringen, ledet av Labour-medlem Jonas Gahar Store, overta torsdag, og velge overtaket fremfor prosentområdet som ble definert av forgjengeren mellom midten og høyre.

Den nye direktøren, som brakte landets karbonrente til 2000 kroner per tonn (200 euro, 232 dollar) sammenlignet med 590 kroner i dag, har også tatt opp et prosjekt fra forgjengerne.

Men den nye regjeringen, som forener Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har samtidig gjentatt sin tilknytning til landets oljeindustri.

“Olje- og gassektoren vil bli utviklet, ikke revet,” påpeker begge parter i veikartet. “Klimapolitikk bør ikke være etisk og bør være rettferdig,” la de til.

De fleste utslippene fra norsk olje og gass oppstår under forbruk utenfor Norge og er derfor ikke inkludert i nasjonalregnskapet.

Oljesektoren representerer 14% av BNP i denne nordeuropeiske staten, mer enn 40% av eksporten og skaper 160 000 direkte arbeidsplasser.

Den nye makten, som er en minoritet i parlamentet med 76 seter av totalt 169, må forhandle med andre strukturer for å gjennomføre politikken.

phy / hdy / clr / me / mb

READ  Norge vil ikke forby Huawei fra 5G mobilnett: Minister