juni 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges olje- og gassproduksjon i mars er litt under


20. april 2021

Et offshore plattformkompleks i Norge / Lucas Z.

Foreløpige data fra Oljedirektoratet (OD) tirsdag viste at Norges olje- og gassproduksjon i mars lå litt bak de offisielle forventningene.

Råoljeproduksjonen falt 1,1% fra februar til 1,773 millioner fat per dag (bpd) i mars, mens ODs estimat for måneden lå på 1,785 millioner bpd.

Oljeproduksjonen er 3,8% høyere enn i mars 2020.

Norges totale olje- og væskeproduksjon, inkludert naturgassvæsker (NGL) og kondensat, var 2,09 millioner bpd i mars.

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at Norges totale væskeproduksjon vil nå 2,3 millioner bpd innen utgangen av 2021, den høyeste på mer enn 10 år og ODs estimat på mer enn 2,17 millioner bpd.

IEA sa at økningen delvis skyldtes økt produksjon siden starten av Johannes Swardup, det største oljefeltet i Vest-Europa, samt nye sektorer.

Ifølge operatøren Equinor forventes Swordrups daglige produksjon å øke til 535 000 bpd innen 2021, fra 500 000 bpd ved begynnelsen av året.

Norges naturgassproduksjon i mars var 9,81 milliarder kubikkmeter (BCM), lavere enn OD-anslaget på 9,88 BCM og ned fra 10,72 BCM for et år siden.

(Nerijus adomitt og Terze Solsvik rapportering; Jason Neeley redigering)

READ  Norge er endelig klare til å hjelpe det norske flyselskapet med å unngå konkurs