september 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges Royal Salmon Q2 -inntjening er lavere enn forventet – Fish Farmer Magazine

Royal Norwegian laks, som for tiden er gjenstand for to oppkjøpstilbud fra større konkurrenter, hadde i dag et lavere driftsresultat enn forventet i andre kvartal på 94 millioner kroner (7,6 millioner pund).

Det tilsvarende tallet for andre kvartal i fjor var 120 millioner kroner (rundt 10 millioner pund), og analytikere ventet noe nær det denne gangen.

Driftsresultatet per kilo var 11,74 kroner mot 17,06 kroner i april-juni 2020. Total inntekt for perioden var 1336 millioner kroner (109 millioner pund) mot 1.289 millioner kroner (105 millioner pund) i fjor.

NRS -bidragsytere vurderer denne uken konkurrerende tilbud om virksomhet fra integrert oppdrettsselskap NTS og laksegiganten SalMar, som fremstår som den klare favoritten.

SalMar gikk inn i kampen med et tilbud på 270 kroner per aksje, mot NTS tidligere tilbud på 240 kroner per aksje.

I en kommentar til resultatene for andre kvartal sa Charles Hustlund, administrerende direktør i NRS: “I løpet av andre kvartal hadde vi en vellykket oppstart av vårt smoltanlegg i Dåfjord og god fremgang i prosjektet Arctic Marine Farming Development.

“Sammen med selskapets aktivitet på Island er disse to prosjektene kritiske for konsernets ambisjon om å vokse i omfang. Smelteverket vil sikre langsiktige besparelser i smelteverk og lavere produksjonskostnader.”

Han la til: “Det arktiske marine landbruket forventes å bli lansert til sjøs i tredje kvartal 2021. Når det gjelder resultatene fra andre kvartal, er vi ikke fornøyd med produksjonskostnadene i dette kvartalet, men vi forventer at kostnadene vil redusere i tredje kvartal.”

Når vi ser fremover, sa Hustlund: “Etterspørselen etter laks øker og det forventes en reduksjon i globale slaktevolumer for resten av året. Dette gir grunnlaget for et positivt markedssyn for laks.”

READ  Doncasters forretningssjef sier: "Brexit setter vårt selskap i fare"

Oppdrett Norge rapporterte driftsresultat på 96,3 millioner kroner mot 134,7 kroner i fjor.

Farming Iceland rapporterte en driftsresultat på 17,6 millioner kroner i kvartalet, mot 3,1 millioner kroner i andre kvartal 2020.

Den totale høsten i år forventes å nå 48 tusen tonn, 36 tusen tonn fra Norge og 12 tusen tonn fra Island.