desember 1, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges sentralbank hevet igjen renten med 50 basispunkter til 1,75 % markeder

Norges Bank (Norges Bank) besluttet å heve renten med 50 basispunkter denne torsdagen, og holde referanserenten på 1,75 %, noe som gjør det til fem rentehevinger siden september i fjor.

Det var den andre økningen på rad i pengeprisen med et halvt prosentpoeng, og Scandinavian Issuing Institute sa, basert på nåværende forventninger og risikobalansen, «en renteøkning er også sannsynlig. Mer i september».

I sin analyse sa den norske sentralbanken at inflasjonen var mye høyere enn forventet og over 2 %-målet, men den økonomiske aktiviteten forble høy og med lav ledig kapasitet, noe som gjorde at arbeidsledigheten falt litt mer enn forventet.

Tilsvarende har prisøkningene avtatt de siste månedene og kan tyde på at inflasjonen vil vare lenger enn tidligere forventet, noe som indikerer en raskere oppgang enn forventet i juni, noe som reduserer risikoen for at inflasjonen konsoliderer seg på høyere nivåer. Og det er behov for ytterligere innstramminger i pengepolitikken i fremtiden.

– Det trengs en betydelig høyere rente for å lette presset på norsk økonomi og bringe inflasjonen tilbake på målet, sa sentralbanksjef Ida Volden Bache.

READ  Kingsford topper Norge i jentetennis Nyheter, Sport, Jobs