desember 9, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges Sovereign Wealth Fund gir en avkastning på 9,4 % i juni og samler inn nesten 95 milliarder dollar

Madrid, for 18 år siden. (Europa Press) –

Den norske regjeringens globale pensjonsfond, verdens største suverene formuesfond, oppnådde et overskudd på 989.803 millioner norske kroner (94.971 millioner euro) i første halvår av 2021, takket være sin satsing på teknologi- og energisektorens aktiviteter.

I første halvår økte således investeringsavkastningen til det norske fondet med 9,4 prosent, med en økning på 13,7 prosent for Entitys aksjeportefølje, som representerer den norske investeringsbileksponeringen per 30. juni 72,4 prosent, mens eiendomsinvesteringene ga en avkastning på 4,6 prosent.

Renteporteføljen utgjorde på sin side 25,1 prosent av totale investeringer, noe som delvis oppveide denne utviklingen med negativ avkastning på 2 prosent i første halvår av 2021.

– Investeringer i aksjer ga det mest positive bidraget til lønnsomheten i første halvår, spesielt i energi- og finanssektorene, sier Nikolai Tangen, administrerende direktør, Investment Management, Norges Bank.

Særlig bidro investeringer i energiselskaper med 19,5 prosent til det norske fondet, mens posisjoner i teknologiselskaper ga en avkastning på 16,8 prosent.

Ved utgangen av første halvår var fondet verdsatt til 11,67 billioner norske kroner (12 1,12 billioner), hvorav 72,4 prosent var investert i aksjer, 2,4 prosent i unotert eiendom og 25,1 prosent i rente.

READ  Premier League, Fotball | Pogba ga klønete straffer da han tapte for United Arsenal