januar 24, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges statsunderskudd skyldes elektrisitetens popularitet

Fallende salg av bensin- og dieselbiler koster den norske statskassen 2 milliarder i året.

Overgangen fra en forbrenningsmotor til en varmemotor er et tydelig eksempel på uforutsigbarheten til politikere som står overfor omfanget av forestående endringer.

Det handler ikke bare om å lage elbiler, det handler om å sette opp et nettverk av ladepunkter som gjør det mulig å bruke disse kjøretøyene i massiv skala. Med den ekstra utfordringen, hvis en bensinstasjon kan betjene opptil 20 kjøretøy i timen, kan den elektriske være nok til å lade opp bare én eller to eller flere hvis det er en superlader.

Men skal vi også forutse tilgangen på råvarer til batterier og operativsystemer – litium, kobolt, kobber, aluminium, sjeldne jordarter – eller har vi ikke lært noe av brikkemangelskrisen? -. Sjekk om det statlige, regionale og lokale strømnettet til enhver tid støtter opplading, noe som i utgangspunktet ble innvilget og nå er mindre synlig. Denne økningen i etterspørselen vil sikre at prisen på strøm ikke stiger ytterligere. Og ha en sammenhengende, praktisk, rimelig og ekte plan for å flytte et betydelig antall arbeidere som vil miste jobben på grunn av teknologiske endringer.

Samt forbedring av kollektivtilbudet slik at mange som eier biler utelukket fra lavforurensningssoner eller nullsoner ikke kan tenke seg å bytte til elbil.

Men det er et annet problem som bekymrer regjeringene enda mer: det økonomiske problemet.

Norge var det første landet som opplevde dette for egen regning. Det nordiske landet kom med en standardboom innen elbiler. Termiske kjøretøyer utgjorde kun 5 % av nybilsalget i oktober. Og 70 % av bilene som samlet seg det året ble solgt elektrisk.

READ  Tyskland overvant den rumenske muren, foran Holland foran Norge

Og de elektriske sluttet å være vitnesbyrd om å ha en betydelig prosentandel i bilparken. Det er ikke bare et resultat av en bestemt miljøpolitikk, men også av nasjonens kollektive samvittighet.

Resultatet av alt dette var at statskassen ikke klarte å samle inn nærmere 2000 millioner euro i skatteinntekter, noe regjeringen ikke ga opp.

I Norge betaler du ikke moms, eller avgifter, eller bompenger, eller blå soner osv., når du kjøper elbil, og de kan også kjøre på bussfelt eller reserverte veier.

Nå må du begynne å få pengene tilbake. Og regjeringen planlegger å avslutte noen unntak. Skatt på høykostnadselektrisitet og andre systemer for å få tilbake en god del av denne «fordampnings»-inntekten.

Arbeidet de gjør blir fulgt av mange andre regjeringer – eller i det minste studert – av alle finansdepartementer, absolutt villige til å vente og implementere en egen økonomi for elektrisitet for å minimere inntektssvikt så snart som mulig.

I dette er de absolutt mer forsiktige, raske og effektive enn å lete etter løsninger på problemene vi allerede har tatt opp.

Hvis du vil lese flere nyheter som dette, besøk vår flipboard