september 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges suverene formuefond utelukker 4 selskaper som opererer i konfliktområder

En talskvinne for World Government Pension Fund, Oslo, bekreftet uttak av aksjer i fire selskaper fra porteføljen på grunn av deres bidrag til brudd på rettigheter til enkeltpersoner i konfliktområder.

Hovedstyret i Norges Bank Investment Management, som forvalter det suverene formuefondets eiendeler på 12,08 billioner norske kroner (1,34 billioner dollar), solgte henholdsvis 66,5 millioner kroner og 11,6 millioner kroner investeringer i byggefirmaene Electra og Elco, samt 6 millioner kroner investering i aksjene i industrielle eiendomsselskapet Ashtrom Group. Alle tre selskapene er basert i Israel.

Etikkstyret, som anbefaler salg av SPU, har bestemt at selskapene utgjør en risiko fordi de bidrar til systematiske brudd på enkeltpersoners rettigheter i forhold til israelske bosetninger på Vestbredden. Rådet bestemte at israelske bosetninger på Vestbredden ble opprettet i strid med folkeretten.

Fondet ønsker å unngå risikoen for at Electra gjennom byggeaktiviteter knyttet til israelske bosetninger på Vestbredden vil bidra til konflikten. Styret sa at Elco bidrar på samme måte på grunn av eierskapet til Electra.

Rådet konkluderte også med at Ashtrom, som leier ut bygninger på Vestbredden, bidrar til at den ulovlige staten fortsetter.

Hver for seg solgte hovedstyret også 519 millioner kroner i investeringer i aksjer i det India-baserte olje- og naturgasselskapet på grunn av risikoen for at selskapet vil bidra til systematiske brudd på rettighetene til enkeltpersoner i Sør-Sudan, der det er engasjert i oljeproduksjon. Rådet sa at kontrollen over landets petroleumsressurser var drivkraften for konflikten.

READ  Norske Telenor avbryter sin virksomhet i Myanmar midt i en krisediplomat