september 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norges SWF utelukker 4 selskaper som driver virksomhet i konfliktområder

Statens pensjonsfond utland, Oslo, har trukket aksjene i fire selskaper fra porteføljen på grunn av deres bidrag til brudd på enkeltpersoners rettigheter i konfliktsoner, bekrefter en talsmann.

Norges Bank Investment Management Executive Board, som forvalter 12,08 billioner norske kroner (1,34 billioner dollar) i eiendeler fra Sovereign Wealth Fund, har solgt 66,5 millioner kroner investeringer og 11,6 millioner kroner eierandeler i Ektro & mics i gruppen av selskaper, inkludert Mistro. Alle tre selskapene har hovedkontor i Israel.

Etikkrådet, som anbefaler investeringer i SPU, har konkludert med at selskaper er i fare fordi de bidrar til systematiske brudd på enkeltpersoners rettigheter i forhold til israelske bosetninger på Vestbredden. Rådet bestemte at de israelske bosetningene på Vestbredden ble bygget i strid med folkeretten.

Fondet søker å unngå risikoen for å bidra til Electra -tvisten gjennom byggeaktiviteter knyttet til israelske bosetninger på Vestbredden. Rådet sa at ELCO ville samarbeide på samme måte på grunn av elektro eierskap.

Rådet konkluderte også med at Ashtrom, som leier bygninger på Vestbredden, ville bidra til å videreføre en ulovlig stat.

Hver for seg har hovedstyret investert 519 millioner kroner i egenkapitalinvestering i India-baserte Oil & Natural Gas Corp, ettersom selskapet bidrar til systematiske brudd på rettighetene til enkeltpersoner som er involvert i oljeproduksjon i Sør-Sudan. Rådet sa at kontrollen med petroleumsressurser i landet var årsaken til konflikten.

READ  Norges boligpriser i desember justerte 0,8% sesongmessig sammenlignet med november