september 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Nornickels Monchegorsk-anlegg lukker dørene

Etter den første nedleggelsen av smelteverket i Nikel, har Nornickel offisielt stengt dørene til fabrikken i Monchegorsk. Byen ligger ved grensen mellom Russland, Norge og Finland, og i likhet med den opprinnelige nedleggelsen av anlegget som forsøkte å redusere utslippet av svoveldioksid fra Nikel, ble denne avgjørelsen gjort med tanke på miljøet.

Anlegget hadde vært en stor kilde til svoveldioksidutslipp og Nornickel går nå over til en mer miljøvennlig forretningsmodell. Med denne stengingen forventes utslippene i regionen å falle til rundt 30.000 tonn i 2021.

Nornickel følger opp miljøverninnsats i Nikel

Etter nedstengingen av anlegget i Nikel var det en betydelig reduksjon i forurensning, spesifikt 85% reduksjon i utslipp i 2021 sammenlignet med 2015. Målet er å redusere utslippene i Monchegorsk enda mer, til om lag 22 000 tonn i 2022, hvorav nesten halvparten kommer fra fyringsanlegg i området.

Nornickel har store planer for anlegget og har til hensikt å oppgradere det til et kobberraffineringsanlegg og doble den årlige kapasiteten til 150 000 tonn mens den fortsatt tar vare på miljøet. Dette er det tredje anlegget som Nornickel legger ned i nyere tid, etter å ha lagt ned et anlegg i Nikel for å håndtere miljøproblemene i 2020, samt et annet i Norilsk i 2016

Alt dette skal ikke bare hjelpe Nornickel å nå sine miljømål, men også å forbedre eksisterende fasiliteter.

“Det gamle, ineffektive verkstedet vil bli stengt og et nytt som oppfyller de høyeste miljøstandardene vil bli bygget i stedet,” sier Norilsk Nickels visepresident for strategi Sergey Dubovitsky, og legger til at “Disse standardene betyr at nesten alle gasser vil bli fanget opp. Prosjektet sørger også for bruk av disse gassene og produksjon av svovelsyre. ”

Nornickel reduserer de sosiale kostnadene og løser økologiske problemer

Mens selskapet er fast bestemt på å oppfylle sine miljømål, har det også tatt store avgjørelser for å redusere de sosiale kostnadene ved å stenge eldre anlegg. For eksempel, slik det var i Nikel, var nedleggelsen av anlegget i Monchegorsk med på å takle miljøskadene og påvirket jobbsituasjonen til rundt 700 ansatte som jobbet der.

Som en løsning ga Nornickel alle ansatte tilbud til å bli omplassert i selskapet, og de som nektet fikk engangsbetalinger i stedet. Resultatet av dette var at ikke bare økologien ble forbedret, men arbeiderne i regionen opplevde ikke at deres inntjeningmuligheter ble negativt påvirket. 

Det forventes  at ytterligere innsats  for miljøbeskyttelse vil bli tatt av selskapet i de kommende årene, og så langt har deres innsats fått positive reaksjoner.

”Fra naturbeskyttelsesperspektivet vil opphøret av utslippene av svoveldioksid og andre forurensende stoffer fra nikkelanlegget tillate naturen å rehabilitere seg sakte ,” sa Paul Eric Asfolm, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomisk forskning, “Det er allerede noen endringer i naturen som et svar på lavere utslipp, siden 1990-tallet. Gjenopprettingsprosessen er treg, men synlig. ”.