oktober 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norske flyplasser har investert i kundetilfredshetsteknologi – flyplassverdenen

Åtte av Norges største flyplasser vil snart skryte av ny teknologi for tilbakemelding om kundeopplevelser levert av Happyearnote.

Det er Smilefjes Berøringsskjermterminaler hjelper til med å samle tilbakemeldinger fra kunder ved sikkerhetskontrollpunkter hos flyplassoperatøren Avinor, Gateway, som inkluderer Oslo, Bergen og Stavanger.

Ifølge Happyearnote opplever kunden med handlingen på dette tidspunktet tilbakemeldingsdata, “Avinors ledelse og ansatte kan identifisere problemer som påvirker passasjertilfredshet og korrigere dem umiddelbart og gjøre forbedringer basert på dataene i stedet for uvitenskapelig anelse”.

Avinore beskriver de høyeste og laveste nivåene av tilfredshet, med online dashbord-, app- og e-postrapportering fra Happyornotes rapporteringsplattform, hvor du kan se minutter for minutt fornøyelsespauser.

Terminaler ligger ved utgangen av sikkerhetsområder, og hjelper med å vurdere kundenes holdninger 24/7 og fremskynder tilgangen til handlingsbare data via online dashbord, app- og e-postrapporter.

Resultatene av de to første månedene av arbeidet på flyplassen i Oslo øyeblikkelig tilbakemeldingsdata økte engasjement fra teamledere i daglige aktiviteter.

Avinor har allerede identifisert smertepunkter for kunder, og resultatene er forskjellige enn hva selskapet hadde forventet. For eksempel, bortsett fra utilfredsstillende tilbakemeldinger på kundens ventetid, skyldes dette kundeservice, som er et mye enklere problem å løse gjennom opplæring av personalet.

I tillegg tilbyr Avinor Frontline personalet full oversikt over tilbakemeldingsinntrykk via live feed i spisesalene, noe som øker motivasjonen og engasjementet for å forbedre ytelsen.

Å fortsette å overvåke tilfredshetsnivået gjennom sikkerhet hjelper også Avinor med å styrke og forbedre kvalitetssikringen til sikkerhetsleverandørene, slik at spesifikke kontraktsbonuser kan oppnås når de bekreftes av resultatene fra tilbakemeldingsdataene.

De mener at tilbakemeldinger fra kundetjenester mottatt fra kiosker sikrer at den umiddelbare tilbakemeldingen som ble utgitt i løpet av kvartalet, kan bygge bro over gapet mellom data og sesongmessige spørreskjemaer.

READ  2 tenåringssøstre dør av lyn mens de vandrer i fjellet i Norge

Avinors leder for opplevelse av passasjerer Terje Orskag sier: “Vi ønsker at kundene våre skal få glede av tiden de tilbringer på flyplassene våre, og ved å bruke tilbakemeldingsdata samlet inn via Happyornote-terminaler, har vi en flott mulighet til å endre og forbedre flyplassopplevelsen.

“Denne kontekstuelle innsikten vil hjelpe oss med å forstå kundene våre bedre og imøtekomme deres endrede holdning i lys av epidemien.”