juli 30, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norske Greenlights Lightbrook-Grain Subsby Typeback

Offshore ansatte

STAVANGER, Norge – Godkjent av norske myndigheter RytterUtviklingsplan for Bredt felt I Nordsjøen.

Feltinvesteringer 18,6 milliarder kroner (2 2,2 milliarder). Produksjonen skal begynne i første halvdel av 2024.

Equinox og dets partnere Potoro, Wer Energy og Konoko Philips leverte utviklingsplaner for Skandinavia til myndighetene i september 2020. Utvinning 200 MMbbl olje fra dette feltet. Breedable ligger nordøst for Greda Field i 127 m (416 ft) vann.

23 oljeproduksjonsbrønner vil bli boret fra fire seks-spor undersynsmaler i avlsbar utvikling. Kornet er festet til kornplattformen for feltforedling før oljen ledes til butikkterminalen. Produksjonen overvåkes av digitale verktøy fra Equinoxs Integrated Operations Center i Sandsley.

Utviklingen vil også omfatte en egen kabel for kraft og fiberoptisk kommunikasjon fra Grain-plattformen. Ifølge selskapet er dette en relativt ny teknologi som kan redusere kostnadene knyttet til enhver utvikling av sektoren, samt lette bruken av den. Dokkingstasjoner Til Hjelpedroner På stranda.

Rasbar avvikles i perioder med fallende oljeproduksjon fra korn og hjelper derfor med å opprettholde plattformens aktivitetsnivå.

I følge Equiner går 70% av verdiskapningen i utviklingsfasen til norske selskaper. Totale selskaper har allerede fått tildelt 8 milliarder kroner (34.934 millioner) kontrakter Norge.

Acre Solutions Leverer fire delsystemmaler og 23 delsystemtrær og tilbehør.

Tre Ansvarlig for oppsideendringer og oppgraderinger av kornplattformen.

TechnipFMC Tilbyr installasjon av rørsystemer og undersystemer. Selskapet distribuerer også magen for kraft.

Odfzel-boringHalv nedsenkbar Deepsia Aberdeen Borer brønner.

Schlumberger Norge tilbyr integrerte bore- og brønntjenester.

Ubåtnettverk fra Alcatel gir fiberoptisk og elektrisk infrastruktur fra kornplattformen til underproduksjonsanlegget.

Flotel International leverer boreriggen for å koble landgangen med kornplattformen for overnatting og servering. Norske underleverandører tilbyr catering og basistjenester.

READ  Peter Northug - TV2-avtale:

H. Butting GmbH & Co. KG og Mitsui & Co. Norway AS-linjen vil sørge for rørledningen.

29.06.2021