mai 10, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norske politiske partier er enige om å utvide kontorpensjonsplanene

Den norske regjerende trepartkoalisjonen har blitt enig med opposisjonen Progressive Party om å oppheve restriksjoner på private profesjonelle pensjonsordninger, slik at de kan utvides til å omfatte unge og deltidsarbeidere.

For disse endringene må arbeidsgivere betale donasjoner for pensjonsytelser til de som jobber mindre enn en dag i uken, arbeidstakere som tjener mindre enn dagens grunnbeløp i folketrygden – nå til 101.351 kroner (8.874) i året – og ansatte under 20. Pensjonsplanen, som er tilknyttet den nasjonale alderspensjonsordningen, kommer fra den første kronen i stedet for hver krone, og overstiger grunnbeløpet.

Disse endringene vil bli introdusert fra 2023, noe som gir bedriftene tid til å takle den kommende kollapsen Koronaviruspandemi, Sa partene i en felles uttalelse 6. februar. Regjeringen vil vurdere en reduksjon i arbeidsgiveravgiftsbidrag for selskaper å bære merkostnaden, en treårig overgangsperiode eller annen lettelse.

Det konservative partiledede premier Erna Solberg-regjeringen trenger støtte fra Fremskrittspartiet for å ta initiativet i parlamentet etter å ha mistet flertallet for et år siden da den forlot anti-innvandringspartiets koalisjon. Disse endringene blant økende ulikhet og bekymring for den aldrende befolkningen fremhever det økende presset på den gravide velferdsmodellen fra Norden.

READ  Nekter å godta nederlag: -