oktober 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norske priser tillot leting av arktisk olje, men få selskaper søkte

Fiskebåten returnerer til Barentshavet 31. januar 2013, i den lille havnen i Somaroya i Nord-Norge. REUTERS / Alister Doyle

  • Norge har som mål å utvide oljeletingen i Arktis
  • Syv oljeselskaper deler fire boretillatelser
  • Regjeringen har gitt ni områder for boring
  • Færre bedrifter søkte mellom dårlige søkeresultater
  • Aktivister kritiserte den norske letingen

Oslo 23. juni (Reuters) – Norge har utstedt fire letelisenser til syv oljeselskaper, inkludert tre i Arktis Barentshavet, men færre oljeselskaper har søkt om tillatelser enn i tidligere konsesjonsrunder.

Tildelingene er en del av Norges nummererte konsesjonsrunder, som dekker tidligere uoppdagede grenseområder på landets kontinentalsokkel, og utvider det geografiske omfanget av olje- og gassindustrien. Les mer

– Dette er veldig viktig for sysselsetting og verdiskaping i norsk olje- og gassindustri, sa olje- og energiminister Tina Brew i en uttalelse.

En fjerde ny letetillatelse i den 25. konsesjonsrunden ligger lenger sør i Norskehavet.

Den siste runden vakte interesse fra syv selskaper, mindre enn de to foregående rundene, 11 selskaper av 24 selskaper i 2018 og 26 selskaper i 23. runde i 2016 som søker mål land.

Norge tilbød ni områder for boring i den 25. runden, hvorav fem ikke ble forstyrret, som alle var i Barentshavet, hvor oljeselskaper har boret flere tørre brønner de siste årene, og hittil er det bare noen få felt som er utviklet .

Greenpeace Norge-sjef Fraud Pleim sa: “Det viser at flertallet av selskapene har gitt opp håpet om olje fra Barentshavet.”

Norges planer om å fortsette med leting i Arktis og andre steder har blitt kritisert av miljøvernere, som sier de er i strid med det nordiske landets internasjonale løfter om å redusere klimagassutslipp. Les mer

READ  Tesla står overfor 3 163 millioner betalinger til sjåfører i Norge etter rettsavgjørelse - TechCrunch

“Å fortsette å bore etter mer fossilt drivstoff i klimatilfeller er ikke helt akseptabelt for den norske regjeringen,” sa Greenpeaces Plem.

Rettssak

Tidligere denne måneden oppfordret meteorologiske aktivister Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) til å avgjøre Norges planer om mer oljeboring i Arktis, og hevdet at landets utforskning av ungdom ville miste fremtiden. Les mer

EMK sa ikke om miljøvernere ville ta opp saken.

Rytter (EQNR.OL) Fikk andel i begge godkjenningene og vil være operatør for begge. Enis (ENI.MI) War Energy og Enios E&P har hver sin lisens.

“Vedvarende tilgang per dekar bidrar positivt til utviklingen av norsk kontinentalsokkel,” sa Equinox Senior Vice President Jez Averti i en uttalelse.

Skall (RDSa.L), Idemitsu (5019. t), Lundin Energy og OMV (OMVV.VI) Fikk også en andel i de samme blokkene, men ikke operatørene.

Den 25. runden ble kunngjort etter at det norske parlamentet ble enige om en oppdatert plan for Barents havutvikling, restruktureringsrestriksjoner på den nordlige utvidelsen av oljeindustrien.

Norge har gjennomført numeriske konsesjonsrunder siden midten av 1960-tallet.

I tillegg til de nummererte rundene, gir Norge også årlige priser kalt Modne Områder, noe som øker arealet rundt eksisterende olje- og gassfelt eller søkeområder.

Leting i modne områder antas generelt å ha mindre økonomisk tap enn grenseområder, men gir også mindre innovasjoner.

Norge er den største olje- og gassprodusenten i Vest-Europa, og produserer omtrent 4 millioner fat olje per dag.

Terje Solsvik Reporting, Nora Bully Editing

Våre standarder: Rektorer for Thomson Reuters Trust.