oktober 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

North Pool Exchange ble lisensiert av Storbritannia-Norge E-Auction

Av Nora Tiger

OSLO (Reuters) – Den norske energitilsynskommisjonen (RME) ga torsdag North Pool Power Exchange lisens til å gjennomføre daglige auksjoner for strømhandelen i den nye norsk -britiske strømkabelen.

Lisensen er gyldig i ett år, og Nordpool har rett til å holde en daglig auksjon kl 1050 CET (0850 GMT) for levering neste dag.

Den nye 1.400 MW North Sea Link (NSL) kabelen vil begynne kommersiell testing i begynnelsen av oktober, og knytter Norges sørlige prissone NO2 til det britiske elektrisitetsmarkedet.

North Pool opererer allerede i begge markedene og blir indirekte auksjonert, noe som betyr at produktet som omsettes på kabelkapasitet og transaksjon auksjoneres sammen.

Dette sikrer at strøm strømmer fra områder der det er rikelig med strøm og går til områder der det er mangel og dyrere.

Samme dag som lisensen ble utstedt, signerte Norge og Storbritannia en bilateral strømtilkoblingsavtale mellom de to landene for å regulere bruken av ny kabel og potensiell fremtidig kommunikasjon.

Storbritannias utreise fra EU utelukket Storbritannia fra europeiske markedsløsninger, sa regulatoren, og la til at det var nødvendig med en egen handelsløsning for annekteringen av Nordsjøen.

For å sikre en rettidig start, får Nordpool en eksklusiv auksjonslisens fordi det er praktisk talt umulig å organisere flere markeder før kabelen kommer i drift, sa RME.

“Imidlertid må rettighetshaveren til RME bidra til utviklingen av en løsning med flere markeder, og da vil RME trenge det,” la den til.

(Rapportering av Nora Puli, redigering av Derje Solsvik)