januar 26, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norwegian Sovereign Wealth Fund, med eierandel i CAF, samlet inn nesten 95 000 millioner per juni

De Regjeringens internasjonale pensjonsfond, Det største suverene formuesfondet i verden, scoret i første halvdel av 2021 En fordel ved NOK 989 803 millioner (94.971 millioner euro) Takk for deres engasjement for teknologi- og energisektorens aktiviteter.

I første halvår økte således avkastningen til det norske fondet A 9,4 %Med en økning på 13,7 % i porteføljeinnhold Variabel inntekt Entitets- og eiendomsinvesteringer rapporterte 4,6 % avkastning, som representerer 72,4 % av eksponeringen for norske investeringsselskaper per 30. juni.

På hans side, portefølje Fast leie, Som utgjorde 25,1 % av de totale investeringene, oppveide delvis denne utviklingen med en negativ avkastning på 2 % i de første seks månedene av 2021.

– Investeringer i aksjer ga det mest positive bidraget til lønnsomheten i første halvår, spesielt i energi- og finanssektorene, sier Nikolai Tangen, administrerende direktør i Norges Bank Investment Management. 3,023 % av eiendelene Fra Guipuzcoana CAF.

Nærmere bestemt investeringer Energiselskaper 19,5 % omsetning For det norske fondet ga posisjoner i teknologiselskaper en avkastning på 16,8 %.

På slutten av første semester, Fondsverdi 11,67 milliarder NOK (1,12 billioner euro), Hvorav 72,4 % var investert i aksjer, 2,4 % i unotert eiendom og 25,1 % i rente.

READ  Norge lanserer tollflyt i en av verdens dypeste ubåttunneler - rapporterer Caps Traffic.com