august 10, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norwegian Wealth Fund for å be styrer for å bestemme mål for kjønnsmangfold

Norges Sovereign Wealth Fund ønsker å begynne å leve selskapene det investerer i Før Tydelige mål for kjønnsmangfold.

Verdens største velstandsfond, som fører tilsyn med rundt 1,3 billioner dollar fra hovedkvarteret i Oslo, sa at styrene med mindre enn 30% av de totale kvinnene burde sette mål for kjønnsmangfold, sa et posisjonsdokument som ble offentliggjort mandag. Tanken er å prøve å avslutte den «fortsatte representasjonen» av kvinner i bedriftsstyrene.

Konsernsjef Nikolai Tanzan har gjort det klart at giganten har til hensikt å bruke sin posisjon i investormakt for å gjøre selskaper mer ansvarlige på en rekke sentrale områder, inkludert deres roller i miljøet og samfunnet.