september 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Ny kabel mellom Tyskland og Storbritannia fremmer utviklingen av det integrerte kraftsystemet i Europa

UK National Network er opptatt av å oppmuntre til flere prosjektfinansierte grensesnitt og har 4 (inkludert NeuConnect) under utvikling. Det britiske nasjonale nettverket anser private investeringer som til beste for britiske forbrukere, noe som øker konkurransen i samtrafikkmarkedet, reduserer kostnadene og akselererer byggingen av nye lenker.

“Det er sannsynlig at vi vil se en større rolle for sammenkobling av strukturering av prosjektfinansiering i nær fremtid,” sa Ed Vaughan, energistrateg i Carbon Tracker, til Clean Energy Wire. På den annen side advarer en talsmann for European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) om at mange europeiske regulatorer kan være mindre entusiastiske enn Storbritannia om å åpne samtrafikkmarkedet for private investeringer på grunn av risiko og regulatoriske utfordringer som kan oppstå. Brakte med seg. Den tyske energiregulatoren Bundesnetzagentur (BNetzA) sa til Clean Energy Wire at “Foreslåtte samtrafikkprosjekter aksepteres bare hvis det er behov og klare fordeler fra et energibruksperspektiv. Forretningsmodellene til prosjektansvarlige blir ikke vurdert i BNetzA-analyser.”

Uansett finansierings- og reguleringsordninger, er det bred enighet om at samtrafikk er avgjørende for å muliggjøre effektive fornybare elektrisitetsmarkeder. Ettersom europeiske land prøver å oppnå utslippsmål for null-null, vil mange stole sterkt på flyktige energikilder fra vind- og solanlegg. Bare grenseoverskridende grensesnitt gir den nødvendige fleksibiliteten. Når kraftproduksjonen er lav i et land, gjør sammenkoblinger det mulig å umiddelbart importere kraft fra andre land der det er overskudd. Dette gjør ikke bare hele elektrisitetsmarkedet mer motstandsdyktig, men fører også til lavere priser for forbrukerne, sier European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). “Fordelene for europeerne av å lage et egnet nett med riktige investeringer på de riktige stedene – når det gjelder strømpriser, kontinuerlig tilgang til strøm og fullføring av klimamål – oppveier langt den nødvendige innsatsen som må mobiliseres i tiår etter for å bygge den, ”sa de.

READ  Moodie Davitt eZine: Beslaglegging av 3,6 milliarder euro for gratis markedsmulighet i Norge - Moodie Davitt-rapport