juni 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Oljeselskaper i Norge reiser kostnadsoverslag


26. mai 2021

Kreditt: donvictori0 / AdobeStock

Olje- og gasselskaper i Norge har økt sine investeringsanslag for 2021 og 2022 de siste tre månedene, med flere prosjekter under utvikling, sa National Statistics Office (SSB) -undersøkelsen onsdag.

Den største næringslivet i Norge forventer nå å investere 181,9 milliarder norske kroner (21,95 milliarder dollar) i år, opp fra anslagsvis 173,6 milliarder i februar, sa SSB.

“Oppjusteringen for 2021 vil være drevet av høye forventninger i sektorene for strøm- og feltutvikling,” sa SSB i en uttalelse.

“Blant annet er det lagt fram to nye planer for utvikling og drift (PUD),” heter det.

Anslaget for 2022 er nå 142,8 milliarder kroner, noe som indikerer en potensiell nedgang sammenlignet med 2021. Anslaget er imidlertid opp fra $ 138,5 milliarder dollar sett for tre måneder siden, og vil fortsette å stige ettersom selskaper formelt tar budsjetter for neste år.

Foreløpig anslår SSB at nedgangen i investeringer i 2022 vil bli motvirket av en 10% nedgang i feltvekst og til en viss grad oppveid av økt leteaktivitet.

Investeringsnivåer i oljeindustrien vil påvirke den langsiktige veksten i norsk økonomi etter hvert som infrastruktur bygges, samt landets langsiktige petroleumsproduksjon.

($ 1 = 8.2853 norske kroner)

(Terje Solsvik Reporting; Editing Edges av Adrimis)

READ  Norges mest stabile hotell åpnet i Bergen