desember 9, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

På grunn av styrking av aksjer er BCRAs kjøp av dollaren i oktober det største på et tiår

Central Bank (BCRA) fortsetter oppkjøpet dlares I sine inngrep i børsmarkedet og avsluttet uken med kjøp på 360 millioner dollar, og akkumulerte dermed i oktober en balanse på mer enn 310 millioner dollar.

Endringen i trenden i valutamarkedet begynte etter Ny inngang pålagt av pengemyndigheten for forskuddsbetaling av import.

Ifølge sentrale kilder, dagen Volumvekst til over 450 millioner dollar, godt over det daglige, månedlige og årlige gjennomsnittet.

Ifølge tall som administreres av Monetary Authority, utgjorde saldoen fra oktober til nå 310 millioner amerikanske dollar Det representerer den beste ytelsen det siste tiåret, sammenlignet med bunnlinjen i valutamarkedet i samme måned.

I mellomtiden, hvis det tas hensyn til årets etterslep, stiger tallet til 6.500 millioner dollar, noe som setter det i den nest beste saldoen i perioden.

Mer dollarflyt

Vanligvis er det oktober En måned med underskudd når det gjelder salg og kjøp av utenlandsk valuta for midten Selv om det i det siste tiåret også har vist svake positive balanser.

I BCRA i to uker De forventer mindre valutastrøm og større utstrømning på grunn av sesongproblemer i etterspørselen.

READ  Saudi-Arabia slutter seg til andre olje- og gassgiganter om utslippsmål