august 15, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

FotoJet (10) (1).jpg

«Paktens dokument kritiserer ikke vitenskap, men vitenskapspolitikk»: S. Castro

Et av problemene med vitenskap er at den ofte mangler kontekst. Det er ikke det samme å etterforske i et utviklet land, i et moderat underutviklet og i et underutviklet land, siden problemene er forskjellige i hver enkelt, det samme skjer i nasjonen, det er ikke det samme å undersøke i det store byer enn i provinser.

Vitenskapen må da fokusere på å løse problemene som finnes på alle nivåer, som er spesielle for hvert av miljøene.

Santiago snakker om den vekten politikken har lagt på hard vitenskap, men det er svært vanskelig å tenke på fremskritt på dette feltet hvis det alltid har vært mangel på ressurser, og enda mer i regionene. Slik sett er jeg uenig med ham i at samfunnsvitenskap må gis relevans, fordi det må være en del av en politikk, men grunnvitenskap må også være det.

Det som skjer er at den må gå i dialog med andre fagområder og svare på våre egne behov. Det er mennesker som prøver å anvende hard vitenskap i utviklingsland, slik som Higgs Boson-teorien (en type elementærpartikkel som forklarer universets opprinnelse og er en av grunnlagene for kvantefysikk), når vi har presserende problemer å løse i helse- eller landbruksspørsmål, for eksempel.

Jeg har jobbet med bærekraftig utvikling i ti år, og for det må vi se på pilarene på en artikulert måte (sosial, økonomisk, miljømessig komponent). Det er dette som må rettes opp, for å hindre at de ulike fagområdene går hver til sitt, vel vitende om at hver enkelt kan bidra fra sine styrker.