august 11, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Pampa Energía utsteder sin første grønne obligasjon på 3.107 millioner dollar for å finansiere nye investeringer i vindenergi

Som uttalt i selskapet, «Dette er den første grønne obligasjonen utstedt av Pampa som reflekterer forpliktelsen til å finansiere prosjekter som har en positiv innvirkning på miljøet og diversifiserer landets kraftproduksjonsmatrise.»

Investorer vil motta en variabel rente på Badlar + 2 %, med kvartalsvise betalinger og punktkapitalavskrivning, med forfallsdato 18. juli 2023.

Dette problemet ble identifisert av Fix Ratings, et datterselskap av Fitch Ratings, med en Green Bond Rating (BV1), den best mulige ratingen, gitt at den er i tråd med de fire hovedkomponentene i de internasjonale grønne obligasjonsprinsippene (GBP). Kapitalmarkedsforeningen (ICMA).

I tillegg ble det avslørt at obligasjonen vil være en del av BYMAs Panel of Social, Green and Sustainable Bonds, et produkt som fremmer argentinske kapitalmarkedsforhold til å bli stadig mer bærekraftige. Den ble lansert av børsen som en del av ESGs utvikling med sikte på å ha en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet.

Pampa Energía III vindpark, som ligger i Coronel Rosales, har i dag 14 vindturbiner og en installert effekt på 53,2 MW. Den ble åpnet i 2019 og produksjonen har som mål å betjene et stort segment av brukere gjennom spesielle kontrakter.

Utvidelsen vil i hovedsak bestå av montering og installasjon av ytterligere 18 vindturbiner som vil tilføre en ekstra kapasitet på 81 megawatt. Oppgaver

Utvidelse krever banebrytende arbeid på plattformene og fundamentene som SACDE skal implementere.

Denne utvidelsen, som kommer i tillegg til arbeidet som utføres ved det termiske kraftverket Ensenada Barragán sammen med YPF og investeringene som er gjort i de tre rundene av Gas Ar-planen, er en del av selskapets strategi om å fokusere investeringene på å øke installert kapasitet for kraftproduksjon, og i leting på naturgass og dens produksjon.

READ  Det gigantiske norske Troll -gassfeltet starter den tredje produksjonsfasen