juli 28, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Peeb avtalte å bygge om fergeleie i Norge

Peeb vil bygge om fergeleie i Bogness, Drag og Scarbergate, samt bygge en ny fergekai ved Xapswick. Kreditt: Uttalelse Wegwen.

Bygge- og anleggsfirmaet Peebe har fått kontrakt om å bygge om fire ferjeleier i Nord-Nordland.

Kontrakten på $ 34,27m (Nkr301m) ble tildelt av Staten Wegensen, Statens vegvesen.

Peeb vil bygge om fergeleie i Bogness, Drag og Scarbergate, samt bygge en ny fergekai ved Xapswick.

For å muliggjøre docking av elektriske ferger, vil omtrent fire nye ladestasjoner med tilleggs teknisk infrastruktur settes opp.

Under dette prosjektet vil det bli konstruert kraftlinjer for fremtidig skipsfart, det skal bygges en bro ved luftmotstanden og servicebygg skal bygges i alle fergeleier.

Det ble også planlagt en eksplosjon under vann ved Scarbergate for å etablere en dypere og bredere tilgangsvei.

Peb-divisjonssjef Olle Uranius sa: “Denne avtalen er bra for oss. Dette vil tillate oss å utnytte vår sivilingeniørkompetanse og videreutvikle for fremtiden, en stor fordel for dette prosjektmiljøet.

“Som lokalsamfunnsbyggere er det viktig for oss å være involvert i prosjekter som bidrar til å redusere klimafotavtrykket og redusere utslippene.”

Selskapet erkjenner at prosjektet vil lette forflytning av null- eller lavutslippsferger over områder av E6 Bogness-Scarberget og Highway 827 Drag-Xapswick.

Prosjektet forventes å starte neste måned og være ferdig innen november neste år.

Dette vil være bestillingen registrert i 3. kvartal 2021.

I 2020, Peab mottok en kontrakt på $ 35,2 millioner (Skr328 millioner) For bygging av to nye ferjeleier i Trelleborg havn i Sverige.

Kontrakten ble tildelt av Trelleborgs Haman AB og den eksisterende fergeleiet har ramper og side rampekonstruksjon.