mai 15, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Planer om å koble kontinentene gjennom en undersjøisk fiberkabel i Polhavet

Arbeid med tillatelser

Hvor står prosjektet i dag?

“I dag er Arctic Connect i utviklingsfasen. Prosjektet finansieres av partnere; Megafon (Russland), Cinia Alliance (Finland, delvis statseid) og Bredbåndsfylket (Norge). Det er også en japansk partner,” sier Stalsett.

Kenneth Stalsett, daglig leder, Sør-Varanger Utvikling AS. (Bilde: Privat)

Utviklingsstadiet betyr at de jobber med tillatelsene og planlegger stien.

Vi må se på havis, fiskeri og jordskjelv. Vi må også forhåndssalg av bredbåndskapasitet til leverandører underveis før vi kan bygge, sier Dag-Kjetil Hansen og tegner paralleller for å bygge hjem.

Salget styres fra Finland, og en av dem samarbeider med store aktører som Google, Apple og andre.

Nord-Norge senter

Hva betyr denne fiberkabelen for Arktis?

“Bedre internettilgang og tilgang til internett. Denne ruten er den korteste ruten til Asia, og høyhastighets internettilgang i Arktis vil tiltrekke seg en rekke forretningsaktører. Vi snakker om digital infrastruktur, og det er et knutepunkt i Nord-Norge, “forklarer Kenneth Satelliteet.

Du trenger ikke lenger å reise til Oslo og Europa for å komme til Asia, på den måten. Beeline Kirkenes – Tokyo. Det vil gå mye raskere. Kabler som kobler Internett krysser havene, og det er hyppige systemfeil på grunn av kabelskader. Datapakkene har stoppet helt og de må vente på løsningene, ”legger Hansen til.

Rask utvikling

Partnerne hevder at en ubåtfiberkabel lokalisert i Arktis vil gjøre Internett mindre sårbart. Han legger til at prosjektet også er i tråd med utviklingen langs den nordøstlige korridoren.

READ  Telenor avskrev sin Myanmar-virksomhet etter kuppet og bokførte et tap i første kvartal