august 1, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

PP slutter seg til konsortiet som søker vindkraft fra Norge

OSLO (Reuters) – Selskaper sa mandag at de samarbeidet med det britiske oljeselskapet BP Norges Stockcraft og Acres Offshore Wind for å søke tillatelse til å bygge offshore vindkraftprosjekter fra Norge.

Hver aksjonær vil ha en eierandel på 33,3% i det lisensierte området Surleez Nordzjo II i den sørlige delen av Nordsjøen, en av de to regionene som er åpnet i Norge.

Dette området er egnet for vindkraftverk under stasjon og gir muligheten til å sitte ved sjøgrensen til Danmark og eksportere strøm til nabolandene.

Konsortiet planlegger også å undersøke muligheten for å levere fornybar energi til å elektrifisere marine olje- og gassanlegg.

“Vårt partnerskap med Agar og PP vil skape betydelige verdier og bidra til Europas energitransformasjon,” sa Statcraft-sjef Christian Raining-Donesen i en uttalelse.

StatCraft har tidligere vært med på å lage marine vindparker utenfor Storbritannia, men forlot virksomheten for flere år siden med henvisning til høyere kostnader.

Med EU som innfører mer ambisiøse mål for å redusere karbondioksidutslipp, virker det økonomisk gjennomførbart at sjøvann synker raskere enn forventet.

Acres of offshore air kontrolleres av Norges Acre ASA, som også kontrollerer Norges uavhengige oljeselskap Acre PP, hvor PP eier en eierandel på 30%.

Den norske regjeringen sa forrige uke at de vil bygge havveggprosjekter i Sorlez Nordzjo II-området uten subsidier.

Disse prosjektene har vakt stor interesse fra norske og utenlandske energiselskaper, inkludert Equinor og danske Arsted.

(Nerijus atomidis-rapport, redigert av Derje Solsvik)

READ  Begynnelsen på en ny daggry, sier kort