november 29, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Prosjektet for bygging av bygget til Det helsevitenskapelige fakultet går videre

Prosjektet for bygging av bygget til Det helsevitenskapelige fakultet går videre

Talavera bystyre har godkjent tildelingen til General Treasury of the Social Security av en kommunal konsesjon til å dele en tomt det eier hvor et nytt bygg for Det helsevitenskapelige fakultet skal bygges. Som talspersonen for regjeringsteamet forklarte, er handlingen rettet mot en gård som ligger i området til Hospital General Nuestra Señora del Prado, et område der en ny bygning for Fakultet for helsevitenskap ved UCL Men Talavera.

Tomten hvor denne bygningen skal ligge, som har et areal på 2 352,82 kvadratmeter, tilhørte General Treasury of Social Security og, etter bruksendring fra toalett til undervisning, denne segregeringslisensen for tomten som skal bli brukt til bygging av helsefagbygget. Når General Treasury har registrert denne segregeringen i Eiendomsregisteret, vil den gå tilbake til fordel for bystyret og, i dette tilfellet, til UCLM, for byggingen av den bygningen.

Som Bellón husket, har universitetet allerede presentert prosjektet og det er godkjent av bystyret, hvorfra de fortsetter med alle byplanprosedyrene som denne typen handlinger innebærer.

READ  En halv milliard mennesker har nå diabetes, men de fleste vet ikke at de har det, advarer amerikanske forskere.