juni 25, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

PWC sier at Norges produksjonsmål for 2050 er «optimistisk» – Fish Farmer Magazine

PWC, et konsulentselskap, har uttrykt tvil om hvorvidt Norge vil oppfylle regjeringens kunngjørte mål om fem millioner tonn årlig laks- og ørretproduksjon innen 2050.
2021-utgaven av selskapet Sjømatbarometer Dikterer tre scenarier for vekst; Pessimisme, basissak og optimisme. Den pessimistiske prognosen – basert på epidemiske forhold – er at årsproduksjonen anslås å være bare 1,8 millioner tonn i 2050, mens basisproduksjonen forventes å være 3,7 millioner tonn. Det optimistiske scenariet er at målet på fem millioner tonn kan oppnås.
Rapporten bemerker noen positive utviklingstrekk, som vedtakelse av flere metoder for å bekjempe lus og større fokus på bærekraft. Den tar også opp potensielle utfordringer, for eksempel veksten av ambisiøse landbaserte prosjekter som kan avlede kapital fra investeringer i Norges marine felt.
Mart టే Wasbotten, bergensbasert PWCs rådgivende armsjef og medforfatter av rapporten, sa: «Vi har ikke mye av et sted hvor vi trenger å være.
Hun bemerket at det første sjømatbarometeret, i 2017, ikke ga oppdretterne en veldig høy grad av «bærekraft»; 2021-rapporten Bærekraft er nå anerkjent som en av nøkkelen til vekst.
Wasbotten sa: «De fleste selskaper ser at kundene nå tar mer hensyn til bærekraft. Og igjen, deres kunder legger mer vekt på det, sa hun. Sjømat er mer klimavennlig enn noen annen mat.»

READ  Munch skrev setningen 'galning' på 'Skriket'