desember 1, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Qatar-dollar: feil annonsert av dollarflukten

Til tross for den midlertidige økningen i reservene sentralbank på grunn av effektensoyabønner dollar«Det er mangelen på utenlandsk valuta som setter tempoet i økonomien. De nye beregningene for Sterkere importkontrollersom er lagt til de som allerede er på plass, viser offisiell bekymring for dette spørsmålet.

En av de mest ubalanserte postene mellom inntekter og utgifter i dollar er byens landemerker. Derfor har landsstyret i ukevis analysert muligheten for Gjør reise og forbruk dyrere internasjonal. Hva er kjent som «Qatar dollar«.