juli 30, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

SalMar støter på den norske bonden Nekton – Fish Farmer Magazine

SalMar har kunngjort et nytt oppkjøp. Bare 48 timer etter at lakseoppdrettsgiganten – med Lerøy Seafood – gikk med på å kjøpe Scottish Sea Farms for £ 164 millioner, kunngjorde SalMar at de investerte NOK 80 millioner (£ 6,8 millioner) for å kjøpe en eierandel på 51% i havbruksselskapet Nekton Havbruk.

Nekton Havbruk har hovedkontor i Smøla i Midt-Norge, og er en relativt liten aktør i lakseforhandlingen. Det har to lisenser for matfiskproduksjon, men flyttingen vil bety ytterligere vekst for den norske SalMar-virksomheten i umiddelbar nærhet av noen av de eksisterende gårdsplassene.

SalMar sa at de resterende aksjene i selskapet vil eies av Nistuå3 AS og Nekton AS.

Hun legger til: ”Avtalen gir SalMar mer bærekraftig vekst i umiddelbar nærhet av oppdrettsområdene rundt Smøla i Midt-Norge.

“Problemet vil være en god industriell løsning som vil sikre betydelige synergier og videreutvikling av dagens aktivitet og driftseffektivitet.”

Nekton Havbruk er et heleid datterselskap av havbrukskonsernet Smolen Handelskompani AS med lang historie. Hun startet med åleoppdrett før hun gikk videre til handel med laks og smollust. Nekton Havbruk AS (“Nekton” betyr “levende organismer”) har et sterkt fokus på teknologi og forskning og utvikling.

Selskapet har sitt eget utstillingssenter og ønsker velkommen besøkende som ønsker å lære mer om laksens livssyklus og akvakulturhistorie. Hun sier “Jeg kommer Smola Vi er opptatt av neste generasjon. “

Hun er også en veldedig bidragsyter, med Frelsesarmeen og et skoleprosjekt i Afrika blant mottagerne.

READ  Dixons Carphone for å bli Carrie i den store ommerkingen