august 1, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Sanner sa at den norske formuesskatten truer U-sving-veksten

Den norske finansministeren har advart om at et regjeringsskifte i det kommende valget kan føre til høyere formuesskatter, utløse en kapitalflukt og true jobbskapingen i det rike nordiske landet.

John Tor Sanner sa i et intervju at valget i september kunne hindre det nåværende konservative ledede koalisjonsarbeidet for å redusere formuesskatten. Han sa at det ville hindre investeringer for å skape nye inntektsstrømmer som ville føre til en nedgang i oljeinntektene.

Det nordiske landet er et av de fem medlemmene av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, som innen 2019 har skattlagt nettoverdien av enkeltpersoner. Informasjon, Falt til rekordhøye 12 år i 1996. Åtte år gamle premier Erna Solberg har lovet å heve formuesskatten på opposisjonsarbeiderpartiet, som er godt på vei til et valg for å avslutte sin periode.

“Det er bare noen få ting som de rødgrønne partiene er enige om, og dette er mer statlig kontroll og høyere skatter på norsk eierskap,” sa Sanner. “I de kommende årene må vi legge bedre til rette for verdiskaping og jobbskaping i Norge. Da oljeinntektene bidrar mindre, er det viktig å legge til rette for et sterkt og mangfoldig norsk eierskap.”

Sener gjentok at Norge burde redusere kostnadene for oljeformue som har økt gjennom årene og spesielt under epidemien.

Det oljerike landet er i krise snarere enn det veldig rike, og stoler på verdens største statlige velstandsfond på $ 1,4 billioner. Samtidig et regjeringsoppnevnt utvalg Tidligere i år trengte landet å øke skatteinntektene eller redusere velferdsutgiftene, ettersom fallet fra pandemien truer offentlig økonomisk stabilitet.