juni 25, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Science Workshop 2022 søker å fremme vitenskapelige yrker

Science Workshop 2022 søker å fremme vitenskapelige yrker

KARLA PADILLA/VAKTEREN
kpadilla@elvigia.net | Cove, B.C.

Med sikte på å fremme vitenskapelige yrker, åpnet 2022-utgaven av Science Workshop for Young People (TCJ) sin oppfordring til videregående skoleelever til å bruke en vitenskapelig uke til å samarbeide direkte med forskere fra tre av de viktigste offentlige institusjonene dedikert til utvikling av vitenskap i region.
I følge informasjonen gitt av Cicese, er dette verkstedet et pass for å få tilgang til laboratoriene og forskningen til Cicese selv, Institute of Astronomy og Center for Nanosciences and Nanotechnology (CNYN) ved UNAM og Autonomous University of Baja California (UABC).
Workshopdeltakere vil kunne utforske fra det lille feltet nanovitenskap til stjernene i universet, samt kunnskapsfelt som elektronikk, databehandling, robotikk og biologi.
Det ble rapportert at, i motsetning til andre år og av budsjettmessige årsaker, er oppfordringen i år utelukkende rettet til elever på videregående skoler som bor i noen av kommunene i Baja California og de som bor i San Luis Río Colorado, Sonora.
Arrangørene nevnte at forventningen er at det igjen kan tilbys nasjonal workshop neste år, men det jobbes med samme entusiasme i denne utgaven, siden aktivitetene gjenopptas etter to år på rad med avlysning på grunn av pandemien.
Workshopen er gratis for studenter, siden alle utgifter, inkludert losji, transport og medisinsk utgiftsforsikring, dekkes av de deltakende institusjonene.

Kunngjøring
2022-utgaven av TCJ vil bli holdt fra mandag 27. juni til søndag 3. juli, men i tillegg til kravet om bosted i Baja California eller San Luis Río Colorado, må deltakerne være under 19 år, være på videregående skole og har et gjennomsnitt lik eller større enn 8,0.
Søkere må fylle ut en nettbasert søknad som de finner på den offisielle nettsiden til verkstedet ( https://tallerjovenes.cicese.mx/ ), men anbefalingen fra arrangørene er å først fylle ut søknaden i Word-format og når den er klar, kopierer du informasjonen til den elektroniske søknaden.
Utlysningen avsluttes 10. juni og resultatene vil bli annonsert 26. juni, for å starte workshopen neste dag; For mer informasjon eller for å kontakte arrangørene kan interesserte gjøre det gjennom Facebook-siden https://www.facebook.com/Taller.de.Ciencias.Ensenada eller e-posten tallerjovenes@cicese.mx.

READ  Forskere sporer hemmelige lyder av rakettutskytninger som mennesker ikke kan høre