juni 29, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Veritas explicará el potencial del Exoma y el Genoma en la medicina fetal en el 31 Congreso de Ecografía Obstétrico-Ginecológica de Sevilla - 1, Foto 1

SELSKAP / Veritas vil forklare potensialet til eksomet og genomet i fostermedisin på den 31. kongressen for obstetrisk-gynekologisk ultralyd i Sevilla

Veritas-spesialister vil presentere ulike kliniske tilfeller som vil vise, fra praksis, potensialet til prenatal genomikk i forbedring og presisjon av prenatale diagnoser, og gi nøkkelinformasjon i tilfelle fosteranomali. Symposiet vil inneholde deltakelse av legene Luis Izquierdo og Vincenzo Cirigliano, henholdsvis medisinsk direktør og teknisk direktør i Veritas

Rollen til eksomet og genomet i fostermedisin og dets nåværende og fremtidige potensial vil være det sentrale temaet for symposiet ledet av Veritas som vil bli avholdt i Sevilla 26. mai innenfor rammen av den 31. kongressen for obstetrisk-gynekologisk ultralyd organisert. av Society Spanish Gynecology and Obstetrics (SEGO).

Symposiet vil inneholde deltakelse av legene Luis Izquierdo og Vincenzo Cirigliano, henholdsvis medisinsk direktør og teknisk direktør i Veritas, sammen med spesialister i genetikk og ultralyd fra Hospital Universitario de la Paz og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Sevilla. I utviklingen vil ulike kliniske tilfeller bli presentert om innovativ anvendelse av genetikk i fostermedisin, en av kongressens store hovedpersoner.

Genom- og Exome-sekvensering er verktøy med stort diagnostisk potensial som kan gi relevant informasjon i ulike tilfeller av fosteranomalier.

På samme måte kan analysen av genomet og eksomet bidra til å etablere en diagnose, og noen ganger også prognosen, for misdannelser som ble oppdaget ved ultralyd før fødselen og ta de mest hensiktsmessige avgjørelsene, spesielt i de tvilsomme tilfellene der andre teknikker de ikke gi avgjørende informasjon.

Generelt oppdages føtale anomalier i 2-5 %1 av svangerskapene, og disse anomaliene er ansvarlige for rundt 20 %1 av perinatale dødsfall. I de svangerskapene hvor det oppdages strukturelle anomalier, med normal karyotype og mikroarray, øker eksomsekvensering (WES) det diagnostiske utbyttet mellom 50-80 %2, denne prosentandelen av utbytteøkningen varierer i de forskjellige indikasjonene.

READ  Eta Aquarids: når skal du ta meteorregn

Symposiet vil analysere de ulike prenatale diagnosestrategiene og avgjørelsen om hvilken test som er mest hensiktsmessig i henhold til den kliniske informasjonen som er tilgjengelig i hvert enkelt tilfelle, samt familiens medisinske historie.

«Den stadig mer utbredte bruken av Genome- og Exome-sekvensering brukt på foster- og neonatalmedisin tillater mer nøyaktige og raske diagnoser av fosterhelse,» sier Dr. Luis Izquierdo, medisinsk direktør i Veritas.

Veritas