oktober 6, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Senacyt donerer utstyr til Fakultet for vitenskaper i Unachi

Senacyt donerer utstyr til Fakultet for vitenskaper i Unachi

Arkiv / Århundret

Donasjonen ble tilskrevet prorektor.

Fredag ​​9. september 2022 – kl. 12.00

Donasjonen ble fordelt likt i laboratoriene til vår akademiske enhet.

I et notat datert på forhånd i dag, 9. september 2022, og signert av dekanen ved fakultetet for naturvitenskap og eksakte vitenskaper ved Autonomous University of Chiriquí (Unachi), forklarer Orlando Cáceres at «i møte med en video som sirkulerer i nettverk av nevnte studiehus, på donasjonen mottatt av det nasjonale sekretariatet for vitenskap og teknologi (Senacyt), er det tilskrevet ledelsen utført av den administrative viserektoren.

Dokumentet legger til at den aktuelle videoen ikke angår virkeligheten, siden nevnte ledelse begynte fra fakultetet for naturvitenskap og eksakte vitenskaper, med støtte fra lærere og administrativt ansatte ved dette fakultetet, inntil hensikten med å motta denne donasjonen ble oppnådd og distribuert den. rettferdig i laboratoriene til vår akademiske enhet.

Dean Cáceres påpeker å takke Senacyt, lærere og administratorer ved det fakultetet som dedikerte seg hele helgen til å kunne møte tilbudene og levere forespørselen om behovene til reagenser og andre forsyninger.kommentarer drevet av

READ  El rover de la NASA en Marte y los 'siete minutos de terror'