september 25, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Senterparti, skatt | Senterpartiet hever skatten til 664.000 nordmenn

– Senterpartiet viser sitt sanne ansikt, mener Frp.

Da sentralpartiet presenterte sitt alternative statsbudsjett for 2021 torsdag, skrøt de av at de ville redusere skatter og avgifter for mange.

Alternativ I vårt alternative statsbudsjett foreslår vi å redusere gjennomsnittsarbeidernes skatt til ca. 2400 kroner. Med vår ordning vil alle som tjener mindre enn cirka 750 000 kroner få skattelette, Det sto i partibudsjettforslaget.

Men samtidig må de som tjener mer enn 750.000 kroner betale skatt. Det betyr at 664.000 nordmenn vil få økt skatt med sentrumsskatteordningen sammenlignet med neste års statsbudsjett.

Skatteøkningen vil irritere Fremskrittspartiet.

– Senterpartiet viser sitt sanne ansikt når de gir med den ene hånden, og tar med den andre hånden. Sivert Bjørnstad, Frps talsmann for økonomisk politikk, sa til Nettavisen at Senterpartiet ønsker å sende en økt skatteregning til flere hundre tusen nordmenn, som ikke er noe å være begeistret for i Frp.

Les også: Senterpartiet er tøft mot skattefrie kutt: – Folk skal få kose seg med noen få flasker

100.000 kroner

Med sentrumspartiets skatteforslag vil de som tjener mellom 750.000 og 999.999 kroner, til sammen 366.057 nordmenn, motta en skatteregning på 1240 kroner per år.

257 282 personer som tjener mellom 1 og 2 millioner kroner får inntektsskatt på 12 863 kroner. For de med inntekter opp til 3 millioner kroner, øker skatten til 34 323 kroner. Mer enn 321 inntekter, cirka 15 000, må betale 123 464 kroner mer enn foreslått i statsbudsjettet for 2021.

I skatteforslaget vil de som tjener mellom 600 000 og 749 999 kroner, til sammen 539 300 nordmenn, også motta 2 396 kroner årlig skattelette. For de som tjener mellom 500.000 og 599.999 kroner, får de med gjennomsnittlig norsk inntekt 2203 kroner avlastning. Det rammer 546 993 mennesker.

READ  KKR kjøper Norges havavkastning for 829 millioner dollar

Her kan du sjekke hvordan du blir påvirket av forslaget:

– Sette jobber i fare

Samtidig foreslo Senterpartiet til sammen 9,1 milliarder kroner i skattelett i forhold til regjeringsbudsjettforslaget og dekket blant annet det ved å ilegge ytterligere 3,6 milliarder kroner i formuesskatt.

– I tillegg til den økte personskatten, vil Senterpartiet sende en stor tilleggsregning til de norske eierne av små og mellomstore bedrifter. Formuesskatt skal betales uavhengig av om selskapet har oppnådd fortjeneste eller tap, og betales kun av norske eiere, men ikke av utenlandske eiere, påpeker J ార్ rnstadt:

– Senterpartiets handling vil være mer attraktiv for kinesiske eller tyske eiere, på bekostning av det norske, lokale eierskapet. Dette kan sette norske jobber i fare.

Han understreket at Frps mål var å gi skatte- og avgiftslettelser til alle i Norge.

– Men kan du gi alle skatter og avgifter?

– Vi innfører ikke strenge skatter eller avgifter, så alle blir bedre. Vi prioriterer skattefradrag som kommer alle til gode, enten du tjener mindre eller mer. I tillegg har vi redusert formuesskatten slik at færre pensjonister betaler denne skatten, og ulempen for utlendinger mot norske arbeidsgivere er betydelig lavere, sa Jrnstad.

Senterpartiet: – Frp gjør seg høye og mørke

Senterpartiet er imidlertid hardt skadet av kritikken.

– Budsjettet vårt innebærer at vanlige arbeidstakere, pensjonister og andre med lave og mellominntekter, mer enn 3,5 millioner nordmenn totalt, vil få betydelig reduserte skatter, i tillegg til milliarder i skattelettelser, blant annet mat, drikke, strøm, bensin og diesel, sentrumsfinans. Politisk talsmann Sigbjorn Gelswick sier til Nettavisen.

– Jeg bemerker at Frp er veldig omtenksom med omtrent 15 prosent av menneskene med høyest inntekt og formue, og vi må bidra mer til samfunnet med vår ordning, ”sa han.

READ  Neo bekrefter inngangen til det europeiske markedet - Norge først

Han mener Frp har en stor jobb å gjøre etter å ha økt skatten mens han er i regjeringen.

– Frp er yrende i media om å ville kutte rekordhøye avgifter i Norge. De har en stor jobb å gjøre der, med finansminister Siv Jensen som hever skatten i regjeringen over FRP 6 milliarder kroner, sier Gelswick og legger til:

– Sentralpartiet har foreslått et skattelett på 9,1 milliarder kroner neste år. Vi får se hva som er resultatet av de kaotiske budsjettforhandlingene mellom Høyre, Venstre, Venstre og KrF.

Reklame

Black Friday: 20 gode kjøp du gjør på sport og utendørs