juli 30, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Shell skal bli med i Clean Hydrogen Project i Norge

Logoen til Royal Dutch Shell ble avduket 2. juli 2021 ved den innledende begivenheten for hydrogenelektrolyseanlegget ved Shells Rhineland Refinery i Wesling, nær Köln, Tyskland. REUTERS / Thilo Schmuelgen

Oslo 12. juli (Reuters) – Shell (RDSa.L) Acre Clean Hydrogen (ACH) vil delta i et prosjekt i Norge for å produsere hydrogen fra naturgass mens de utvinner utslipp. (ACH-ME.OL) Sa mandag.

Land i Europa ser på måter å produsere utslippsfritt hydrogen for å redusere karbonutslipp og forhindre global oppvarming.

Rent hydrogen kan produseres fra vann ved hjelp av elektrisitet generert av fornybare energikilder.

Når den er produsert av naturgass, anses den som ren når den fanger opp og lagrer tilknyttet karbondioksid (CO2). I dag slippes det meste av de ekstra CO2-utslippene ut i atmosfæren.

Aach sa at partnerne Aach, Shell og den norske infrastrukturinvestoren Cape Omega har signert et avtale om å bygge et storstilt hydrogenproduksjonsanlegg i Accra på Vestlandet.

ACH sa at rent hydrogen kan brukes til å karbonisere lokale næringer, for utslippsfritt drivstoff til kjøretøy og skip, eller for eksport til Europa.

Naturgass til prosjektet vil bli levert fra det nærliggende Naihamna gassbehandlingsanlegget.

Shell opererer som en teknisk tjenesteleverandør ved Naihamna-anlegget, som behandler naturgass i Ormen-salongen og på hestene. (EQNR.OL) Asta Hanstein felt av Norge.

Det engelsk-nederlandske energiselskapet, som har som mål å redusere klimagassutslippene til null innen 2050, er partner i et joint venture-prosjekt med Equinor og Total Energy. (TTEF.PA) Å bygge CO2 lagring fra Norge.

Rapportering av nevritt adomitt; Klipp av Victoria Clesty og Jason Neely

Våre standarder: Rektorer for Thomson Reuters Trust.

READ  Brunost: Norges brunost er beskrevet