januar 24, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Sjøforsvaret utstyrer sine korvetter med nye kommunikasjonssystemer

Sjøforsvaret vil erstatte de eksisterende kommunikasjonssystemene til mange av sine overflateenheter. Dette går fram av avtalen som ble inngått mellom Saab og Forsvarets Materielldirektorat (FND) 21. desember.

Tactical er et integrert kommunikasjonssystem valgt av Sjøforsvaret. Nye systemer vil bli installert og integrert i Schzold-klasse Corvettes, Mine Countermeasure-fartøyer og Svalbard-klasse Coastal Defense-fartøyer. Leveransene startet i slutten av 2021 og vil bli forlenget til 2024. Totalt skal syv enheter utstyres med det nye taktiske systemet.

Vi har et langsiktig samarbeid med Sjøforsvaret og ser frem til å erstatte det eksisterende kommunikasjonssystemet på disse tre ekstra klasseskipene med vårt innovative Tactical System. TactiCall gir fleksibilitet uten å gå på akkord med de viktigste sikkerhetskravene i marinedomenet.Saabs Combat Systems forretningsenhetssjef Mats Wixel.

Totalt opererer Sjøforsvaret seks Schzold-klasse Corvetter bygget mellom 1996 og 2007. Selv om de opprinnelig ble ansett som torpedobåter, endret myndighetene navn til Corvette i 2009, og brukte dem til kystforsvarsoperasjoner.

På våpennivå betjenes dens 76 mm Otobreda-kanon av RWS C sammen med to 12,7 mm maskingevær. Frelser. På sin side har Skjold-klassen anti-Surface Warfare-evner på grunn av to skjulte bæreraketter. Missiler Naval Strike Missile (NSM), tilknyttet Mistral-missiler for kortdistanse luftvern.

Kanskje du er interessert Norge kjøper fire ubåter fra det tyske selskapet Thyssenkroup

READ  Norske og finske ambassadører knytter bånd i Seattle, håper på cybersikkerhet