august 1, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Statcraft og Acker kommer sammen for en havvind i Norge

StatCraft, Acer Offshore Wind og Acer Horizons har signert en samarbeidsavtale for å utforske havvindmuligheter i Norge.

Bedrifter jobber sammen for å utvikle, drive og utforske energipotensialet fra havvindprosjekter på kommersielt nivå i Norge.

Den norske regjeringen samarbeider om muligheten for en offshore vind på lavere nivå ved Sarlige Nordzjo II (SN2) havvindområde. Kunngjort I fjor.

Statcraft og Acre vil opprette et omfattende prosjektgruppe for felles forberedelse og innlevering av en acresøknad og videreutviklingsaktiviteter for SN2.

“Gjennom samarbeidet mellom Acer Horizons og Acer Offshore Wind, utforsker vi verdiskapende muligheter i Norge” Sa administrerende direktør i Statcraft Christian Raining-Tonnesen.

“Sterk vekst, fallende teknologiske kostnader og det skiftende konkurranselandskapet indikerer at havvinden spiller en viktig rolle i transformasjonen av europeisk energi. Derfor ser vi samarbeid med Acre som en mulighet til å skape betydelige verdier og akselerere Europas grønne transformasjon.”

I fjor sommer, Acre Avslørt Den søker å utvikle to prosjekter med en kapasitet på 1,7 GW på Utsira Nord og Surlige Nordzjo II havvindområder på norsk kontinentalsokkel, med en strategisk partner.

SN2-området kan være stedet for et 1,2 GW Snnavindar-prosjekt med vanndyp fra 50 G til 70 m.

READ  Norsk milliardær REC styreleder