mai 10, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Statens fond kjøper halvparten av en vindpark på kysten av Jylland

Norsk statlig fond kjøper halvparten av et vindpark på kysten av Jeeland | ØkonomiDet norske statlige investeringsfond har kjøpt en rente på 50 prosent på vindparken Porcel 1 & 2 utenfor kysten av New Zealand. Denne fordelen er lånt fra det danske energikonsernet Ørsted for cirka 1,4 milliarder dollar.

Parken inneholder 94 vindturbiner med en kapasitet på 752 MW. Dette er nok til å gi strøm til omtrent 1 million nederlandske familier hvert år. Det var rykter i fjor om at Aristide ønsket å selge interessen på vindparken. Det danske selskapet er utvikler av Porcel 1 & 2, verdens nest største havvindmøllepark, som ligger omtrent 23 kilometer utenfor kysten av New Zealand. Byggingen ble fullført i fjor.

Dette er første gang et norsk investeringsfond viser direkte interesse for et fornybar energiprosjekt. Fondet investerer inntekter fra norsk olje- og gassektor og er det største statlige fondet i verden med eiendeler forvaltet av nesten 1100 milliarder yen. Nordmennene vil gjøre mer direkte investeringer i rene energikilder.

READ  Norwegian Airlines pådrar seg 1,5 milliarder dollar i tap ved omstilling