juni 27, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Stor interesse for kontinuerlig leting av Norge Rigzone

Det er stor interesse for kontinuerlige leteaktiviteter på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet kunngjorde tirsdag at de hadde tilbudt 61 produktlisenser til NCS som en del av tildelingen i lisensierunden Pre-Defined Areas 2020 (APA 2020).

Trettifire av disse lisensene er i Nordsjøen, 24 i Norskehavet og tre i Barentshavet. Departementet la vekt på at det tilbyr proprietære fordeler i ett eller flere utvinningstillatelser til tretti forskjellige oljeselskaper, fra store internasjonale selskaper til små innenlandske leteselskaper.

«Jeg er glad for å presentere 61 nye utvinningstillatelser til et bredt spekter av selskaper i APA-runden i år,» sa petroleums- og energiminister Tina Brew i en regjeringsuttalelse.

«Disse selskapene har vist stor interesse for å få tilgang til nye letearealer, noe som illustrerer næringens tillit til lønnsomhet fra leting på norsk sokkel. Dette er gode nyheter for den norske staten som ressurseier,» sa Brew.

«Det er behov for leting fra Norges største næring for å gi ytterligere innovasjoner for å opprettholde høye nivåer av aktivitet, sysselsetting og inntekt over tid. Når det gjelder søknader om nye dekar, er jeg imponert over hvordan næringen har møtt utfordringene i 2020. Jeg er nå veldig interessert i starten av driften og dens resultater Jeg ser frem til det, sa energiministeren.

Den første lisensrunden på NCS fant sted i 1965. Departementet sa at petroleumsindustrien er Norges største sektor når det gjelder verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi, og legger til at industrien har en betydelig andel av nasjonal sysselsetting, og bidrar direkte eller indirekte til virksomhet over hele landet.

For å kontakte forfatteren, send en e-post andreas.exarheas@rigzone.com

READ  Norsk finansminister veier inn på ny oljefondssjef