november 30, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Strategiske spørsmål vil markere den første konferansen for kandidater ved fakultetet for naturvitenskap ved UNSa

Strategiske spørsmål vil markere den første konferansen for kandidater ved fakultetet for naturvitenskap ved UNSa

30. oktober 2022 – 16:42
I tre dager, fra og med i morgen og 1. og 2. november, vil det første møtet med kandidater fra Det naturvitenskapelige fakultet finne sted på UNSa, hvor nasjonens gruveminister Flavia Royón vil være til stede.

Fra i morgen, 31. oktober og frem til 2. november, arrangeres de første Graduate Days ved Fakultet for naturvitenskap ved National University of Salta. Møtet vil finne sted i hovedkvarteret til Castañares.

I denne forbindelse ga Juan Veizaga, teknisk sekretær ved Fakultet for naturvitenskap og også koordinator for fakultetets Graduate Center, detaljer til El Tribuno, som indikerte at målet med disse konferansene er å skape rom for debatt, rom for diskusjon som kan beslutningsgrunnlaget, det samme er forskningsarbeidene på det akademiske feltet, som da er grunnlaget for utvikling hvor som helst.

I tillegg viste Veizaga til programmet for konferansen, «det vil bli gjennomført en rekke aktiviteter i løpet av de tre dagene som tar sikte på å skape et rom for debatt som vi mener er strategisk for samfunnet, og at disse områdene genereres innenfor universitetet. Nacional de Salta og spesielt innen Det naturvitenskapelige fakultet».

Hva er disse temaene? Mandag er det planlagt fire diskusjonsbord som skal dekke fire tverrgående problemstillinger for samfunnet og selvfølgelig for universitetet.

Den første av dem er ham provinsielt vann, vil det være et spørsmål om å diskutere viktigheten av denne vannressursen, hva provinsen gjør angående pleie og studier av denne ressursen. Sekretæren for vannressurser i Mauricio Romero Leal-provinsen, eng. Juan Basán, blant andre spesialister er invitert til dette bordet.

Neste bord, som starter klokken 11, er Energi og gruvedrift, vil det være tilstede nasjonens energisekretær Ing Flavia Royón, som er utdannet ved National University of Salta; i tillegg, geologen Luciana Cerusico, fra sekretæren for energi og gruvedrift i provinsen og ingeniøren Gisella Galucchi, blant andre generaldirektør for fornybar energi i provinsen.

READ  Påmeldingene stengte på Unne og åpner igjen i februar

Viktigheten av bistanden fra nasjonens energisekretær er å diskutere hva som er agendaen som provinsen og landet har når det gjelder fornybar energi og gruvedrift.

Neste bord, på ettermiddagen, er Biologisk mangfold, produksjon og bærekraftig utvikling, hvor Dr. Enrique Derlinatti, Mr. Horacio Tejerina og andre vil delta; og fra 15.30 snakker det siste bordet om «God landbrukspraksis og økologiske avlinger», der agronomer er invitert, som gjør innovative ting angående økologiske avlinger, «noe som er veldig viktig fordi det er det som kommer, fremtiden til landbruksproduksjon,» sa Veizaga. «Disse fire tabellene søker å diskutere innovative spørsmål, om hva som kommer,» sa han.

Det handler om å understreke den viktige rollen til University of Salta som trener av fagfolk som i dag er i ledende stillinger, og også fremheve den enorme innsatsen til fakultetet og Senter for kontakt med kandidaten i naturvitenskap. Fra den inviterer de hele fakultetet på fakultetet til å dele sine faglige erfaringer, disse samtalene vil finne sted onsdag 2. november som en del av de planlagte aktivitetene. Det vil bli arrangert rundebordssamtaler, foredrag, employability messe og sportsaktiviteter.

Programmet: