desember 9, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Nace la Cátedra de Relaciones Laborales, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la UMU

Styreleder for arbeidsforhold, sosial dialog og arbeidsvelferd ved UMU er født

De Universitetet i Murcia og Nærings-, arbeids-, universitets- og talspersonen har signert en avtale om opprettelse av styreleder for arbeidsforhold, sosial dialog og arbeidsvelferd, hvis mål er:

– Fremme opplæring og kvalifisering av sosiale aktører om god praksis i kollektive forhandlinger, hovedsakelig ivaretatt fremme av likestilling mellom menn og kvinner, helse og sikkerhet på arbeidsplassen med et kjønnsperspektiv, jobbstabilitet og implementering av fjernarbeid med de beste garantiene.
– Fremme forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteter i forebyggende spørsmål, samt styrke arbeidslivets parters rolle i forpliktelsen til arbeidsgivere og arbeidstakere for å forbedre sikkerhet og helse på arbeidsplassen.
– Fremme opplæring, forskning, bevisstgjøring og formidling av verktøy for løsning av arbeidskonflikter gjennom utenomrettslige prosedyrer: forlik, mekling og voldgift.
– Fremme studier og forskning knyttet til forbedring av arbeidsforhold, med spesiell vekt på god praksis i den digitale industrien og garantert implementering av fjernarbeid.
– Fremme opplæring, forskning, bevisstgjøring og formidlingsaktiviteter om bedriftshelse og forebygging av arbeidsrisiko.

Rektoren har en stor gruppe forskere fra ulike nasjonale og utenlandske universiteter og ledes av professor i arbeidsrett og samfunnssikkerhet Mª Belén Fernández Collados.

annonse

READ  Anerkjennelse av Rosarios helsepersonell ved Jockey Club