september 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

TechnipFMC retter seg mot havbunnsmineraler i energiovergang

Storbritannia-baserte TechnipFMC retter seg mot ytterligere markedsmuligheter i energiovergangen med en “strategisk investering” av en minoritetsandel i offshore mineralforskningsselskapet Loke Marine Minerals.

TechnipFMC har bekreftet at det samarbeider med Loke om å utvikle teknologier som kan utvinne havbunnsmineraler, som det hevder vil bidra til å drive energiovergangen.

Hun bemerket at Verdensbanken, World Economic Forum og International Energy Agency alle har identifisert marine mineraler som en potensiell løsning for å dekke den økende etterspørselen etter mineraler som brukes i elektriske bilbatterier, rene energiteknologier og forbrukerelektronikk.

TechnipFMC avslørte at det allerede jobbet med Loke for å utvikle et autonomt undersjøisk produksjonssystem, som vil sikte på minimal innvirkning på miljøet.

Det hevdet at produksjonssystemet også ville sette det på plass for potensiell offshorelisensiering av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel (NCS) og internasjonalt.

Norge ønsker å ta en ledende rolle i leting etter havbunnen, ettersom det skandinaviske landet er et av de eneste landene med formell lovgivning om marine mineraler.

NCS er kjent for å inneholde kobber, sink, kobolt og andre sjeldne jordartselementer, og den norske regjeringen forventes å ta en endelig avgjørelse om godkjenning av lisensen for leting og produksjon av dypvannsdrift i 2023.

“Vi er glade for å samarbeide med Loke for å utvikle denne viktige ressursen,” sa Jonathan Lands, president i Subsea TechnipFMC.

“Vår kultur for samarbeid, integrasjon og innovasjon, kombinert med vår ekspertise innen undervannsrobotikk og omfattende historie i nettkontrollstasjonen, kan bidra til å dekke den økende etterspørselen etter ny teknologi og ressurser som driver energiovergangen.”

TechnipFMC var ikke det eneste selskapet som hadde uttrykt interesse for å samarbeide med Loke, mens den globale maritime næringsgruppen Wilhelmsen Holding og NorSea Group også avslørte kjøpet av en eierandel i Loke. Wilhelmsen eier også en eierandel på 74% i NorSea.

READ  Norges suverene formuefond utelukker 4 selskaper som opererer i konfliktområder

“Vi er veldig glade og begeistret for å få disse førsteklasses og best i klassen selskapene til å slutte seg til eiersiden på Loke,” sa Loke-sjef Walter Sognnes.

“Vi ser betydelige fordeler med den spennende fasen selskapet nå går inn i fra det det bringer til bordet, når det gjelder kunnskap, erfaring og kultur. De komplementære forretningsområdene med kryssoverlapping passer perfekt til vår ambisjon om å bli en ledende internasjonale marine mineralselskap. ”