september 25, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Teslas myte er brutt i Norge

En gruppe Tesla-eiere i Norge har startet en sultestreik i protest for å trekke oppmerksomhet til merket ettersom kjøretøyene deres har ulike driftsproblemer. Det skal bemerkes at dette landet er det mest utviklede i Europa når det gjelder antall elbiler per tusen innbyggere.

Norge er et land som ofte brukes som eksempel når man snakker om og analyserer overgangsstrategier for bærekraftig mobilitet. Tesla er et av de ledende bilmerkene i dette lille, men viktige markedet. Men til tross for de gode salgstallene denne macaen oppnådde på norsk territorium, ble det et stort tilbakeslag.

Ifølge digital motor.es påvirker eierklager ulike systemer i kjøretøyet, fra et løst forsete til lys som ikke fungerer som det skal og at kjøretøyet ikke starter selv når det er kaldt. Stilt overfor denne situasjonen startet en gruppe Tesla-bileiere en sultestreik for å trekke oppmerksomhet til merket og løse sine mekaniske problemer.