august 1, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Twitter ser flere myndighetskrav om å fjerne journalistenes innhold: rapport

Ifølge sosiale medier har Twitter rapportert om en økning i antall lovlige forespørsler fra regjeringer om å redusere innholdet til journalister eller nyhetsorganisasjoner i andre halvdel av 2020. Åpenhetsrapport Utgitt onsdag.

Det sosiale medieselskapet bemerket at regjeringer og enkeltpersoner er “underlagt 361 juridiske forespørsler” om å fjerne eller redusere innholdet i 199 kontoer fra nyhetssider og journalister over hele verden. Twitter rapporterer om en økning på 26 prosent fra første halvdel av 2020 i sin rapport.

Land med flest antall forespørsler om å redusere innhold inkluderer India (128 forespørsler), Tyrkia (108 forespørsler), Pakistan (52 forespørsler) og Russland (28 forespørsler).

Twitter har suspendert fem tweets fra verifiserte kontoer fra nyhetsorganisasjoner og journalister: fire fra Brasil og en tweet fra Frankrike.

“Twitter har inngitt juridiske innvendinger mot rettskjennelser fra Tyrkia, inkludert verifiserte journalister eller nyhetsorganisasjoner, og hevder at resultatene er i strid med Tyrkias forsvar for pressefrihet. Ingen av disse innvendingene har vært vellykkede på tidspunktet for denne rapporteringen,” sa rapporten .

Totalt mottok Twitter 38 524 juridiske forespørsler om å redusere innholdet.

Rapporten bemerket at “selv om det var 9% reduksjon i antall mottatte juridiske forespørsler, søkte disse forespørslene å fjerne flere kontoer enn noen gang før i en rapporteringsperiode siden utgivelsen av vår første åpenhetsrapport i 2012.”

Rapportene kommer når regjeringer fortsetter å begrense tilgangen til sosiale medier eller utforske hvilket innhold som finnes online i sosiale medier.

I følge Reuters, Cuba og Nigeria har allerede flyttet for å begrense tilgangen til forskjellige sosiale medier. Tidligere denne uken begynte Cuba å begrense tilgangen til visse meldingsapplikasjoner, inkludert Telegram og Facebook. I tillegg rapporterte Reuters at Nigeria forbød Twitter i forrige måned.

READ  FN Rettighetsrådet har beordret en etterforskning av Israel etter Gaza-konflikten