juni 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Tyskland, Norge Åpne Nordlink undersjøisk strømkabel | Voice of America

Tyskland og Norge lanserte torsdag offisielt en undersjøisk strømkabel mellom de to landene i et prosjekt som vil hjelpe Europas innsats for å bytte fra fossilt brensel til fornybar energi.

Tysklands kansler Angela Merkel og Norges statsminister Erna Solberg, sammen med andre myndighets- og industritjenestemenn, deltok i en virtuell seremoni for å kaste en symbolsk bryter på et prosjekt verdt mer enn 2,2 milliarder dollar. Den 623 kilometer lange kabelen ble offisielt lansert på torsdag til tross for at den gikk i minst en måned.

Arbeidere ombord på Nexan Skgerak-skipet plasserte NordLink underbevissthetstrømkabel for å koble Norge og Tyskland 31. mai 2018 i Wolesford, nær Fleckford, Norge.

Kabelen, kalt Nordlink, tillater utveksling av grønn energi mellom de to landene, slik at solenergi og vindgenerert elektrisitet fra Tyskland kan strømme til Norge, som igjen sender energi generert fra vannkraftanlegg i vannmagasiner. Den fyller også hullene som skyldes svingninger i luft og solforsyning.

I en virtuell seremoni kalte Merkel en god dag for tysk-norsk samarbeid. “Tyskland og Norge smelter sammen, og Nordlink er en stor suksess for våre to lands energisamarbeid.” Hun sa at prosjektet markerer en milepæl i internasjonalt energisamarbeid.

En av de sentrale pilarene i EUs klimastrategi er innbyrdes forhold mellom forskjellige land. Lignende grenseprosjekter er i gang mellom Norge og Nederland, Nederland og Storbritannia, og mellom Danmark og Nederland.

Nordlink vil hjelpe Tyskland med å nå sine mål for reduksjon av karbondioksidutslipp. Den tyske regjeringen kunngjorde nylig at den har som mål å redusere landets klimagassutslipp til “netto null” innen 2045. Tyskland vil stenge sine siste atomanlegg neste år og avvikle kullforbruket innen 2038.

READ  Mads Ostberg er verdensmester på rallyet